Неформальні молодіжні рухи як фактор дестабілізації соціальної  ситуації на рівні регіону та держави

19.04.2024 р. працівниками навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи спільно із представниками ГУНП в Івано-Франківській області проведена профілактично-просвітницька акція для студентів економічного факультету.

Тема, яка обговорювалась зі студентами – «Молодіжні субкультури: ризики впливу».

Так, перед студентами виступив старший інспектор відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській обл., майор поліції Вадим Василецький. Працівники лабораторії – завідувачка НВЛ виховної та психолого-педагогічної роботи, доцент Лілія Романкова, керівник семінару кураторів, доцент Зоя Юрченко і провідний фахівець Сергій Петрошенко виступили з використанням контенту презентації, розробленим на базі лабораторії.

Інформація, яку отримали слухачі,  охоплювала такі вектори:

  1. Загальна характеристика функцій лабораторії щодо забезпечення запитів студентів університету
  2. Роз’яснення цільового спрямування та завдань заходу  
  3. Призначення інформаційного контенту за темою заходу
  4. Поняття “субкультура” та класифікація субкультур
  5. Романтико-ескапістські субкультури
  6. Гедоністично-розважальні субкультури
  7. Кримінальні субкультури
  8. Анархо-нігілістичні субкультури
  9. Молодіжні комп’ютерні субкультури
  10. Відповіді на запитання слухачів

Вадим Василецький докладно охарактеризував правопорушення, скоєні підлітками, молоддю на грунті залучення до асоціальних угрупувань «Редан», скінхедів, футбольних ультрас в Івано-Франківську, розповів про прикрі факти скоєння злочинів школярами та студентами.

Увагу студентів було звернено на спроби країни-агресора рф дестабілізувати громадянське суспільство в Україні, маніпулювати молоддю через її долучення до різноманітних рухів, неформальних організацій, підкреслено важливість використання критичного мислення аби не стати інструментом реалізації злочинних намірів.

Студенти переконались у можливостях поліції своєчасно виявляти зони ризику та нейтралізувати ініціаторів заворушень серед молоді.

У завершальній частині заходів доповідачі докладно відповіли на запитання від аудиторії.

Обговорювана проблема викликала жвавий інтерес у майбутніх економістів.

Заходом було охоплено 68 осіб, в тому числі долучався заступник з виховної роботи економічного факультету.

Зустріч зі студентами економічного факультету була завершальною у циклі просвітницько-профілактичних акцій з проблематики молодіжних субкультур, якими працівники лабораторії охопили переважно першокурсників 15 навчальних структурних підрозділів університету. Загалом цільова аудиторія складалася із більше як 1500 осіб (студенти, заступники з виховної роботи та очільники навчальних підрозділів університету).