Червень 2024 року

ЧЕРВЕНЬ

Протягом місяця – формування Комплексно-цільової програми національно-патріотичного виховання в освітній діяльності Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на 2024/2025 н.р.

Протягом місяця – формування загально університетського плану виховної та психолого-педагогічної роботи у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на 2024/2025 н.р.

Протягом місяця – підготовка результатів дослідження адаптації до навчальної діяльності студентів 2-х курсів навчальних підрозділів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2012-2023 рр.

03-06 червня – архівація справ психолого-педагогічних досліджень за 2023р.

07-11 червня – підготовка результатів дослідження з питань вивчення мотивації до навчальної діяльності студентів 3-х курсів навчальних підрозділів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

12 червня – архівація тижневих звітів за 2023 рік.

13-14 червня – архівація інформаційних моніторингів проведених заходів за 2023 рік.

17-18 червня – архівація комплексного плану виховної та психолого-педагогічної роботи за 2023-2024 навчальний рік.

19-21 червня – архівація наказів, розпоряджень ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2023 рік.

24-25 червня – архівація листування (вхідна, вихідна документація) за 2023р.

26 червня – архівація звіту навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи за 2023 рік.

27-28 червня – підготовка звітної документації навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи.