Безпечність освітнього процесу

 

Закони України

 1. Закон України «Про внесення змін деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» № 2657-VIII від 18 грудня 2018 року. Завантажити
 2. Закон України від 12 грудня 1991 року №1972-XIІ «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення». Завантажити
 3. Закон України від 4 лютого 1994 року №3929-XIІ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (ст..2, 17). Завантажити
 4. Закон України від 22 вересня 2005 року №2899-ІV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення». Завантажити
 5. Закон України Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Завантажити
 6. Закон України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. Завантажити
 7. Закон України Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року. Завантажити
 8. Стратегія розвитку національної програми імунопрофілактики та захисту населення від вакцинокерованих інфекцій до 2022 року. Завантажити.
 9. Закон України Про оздоровлення та відпочинок дітей. Завантажити
 10. Закон України Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ. Завантажити
 11. Закон України Про попередження насильства в сім’ї. Завантажити
 12. Закон України Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю. Завантажити
 13. Закон України Про захист суспільної моралі. Завантажити

Конвенції та декларації

 1. Всесвітня декларація про забезпечення, виживання, захисту та розвитку дітей (Генеральна асамблея ООН, 30.09.90 р.). Завантажити
 2. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинность, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи (прийнято в Страсбурзі 28 січня 2003 року, ратифіковано із застереженням Закону №23-V від 21.07.2006, ВВР, 2006, №39, ст.328). Завантажити
 3. Конвенція ООН  про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третім особам (прийнята на ІV сесії Генеральної Асамблеї ООН, 2 грудня 1949 р). Завантажити
 4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Законом від 17.07.97 р. ). Завантажити
 5. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (набула чинності 4 січня 1969 р., для України 7 квітня 1969) Завантажити
 6. Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (Конвенцію ратифіковано Законом від 15.03.2006 р.) Завантажити
 7. Декларація про викорінення насильства по відношенню до жінок (Резолюція Генеральної Асамблеї №48/104 від 20.12.1993 р.). Завантажити
 8. Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин (прийнято Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 47/135 від 18.12.1992 р.). Завантажити
 9. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання (прийнята 10 грудня 1984 року Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом Президії ВР №3484-ХІ від 26.01.87 р.) Завантажити
 10. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення (м. Ланцарот, 25 жовтня 2007 р.). Завантажити
 11. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи «Про сексуальну експлуатацію, порнографію, проституцію, а також торгівлю людьми і підлітками» (прийнята 9 вересня, 1991 року на 461-му засіданні заступників міністрів). Завантажити
 12. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (ратифіковано 3 квітня 2003 р.). Завантажити

Накази МОН України

 1. Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти. Завантажити

 2. Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту. Звантажити
 3. Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 Завантажити
 4. Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти Завантажити

Накази Ректора 

 1. Наказ № 148 від 31.03.2022 р. Про введення в дію Положення про організацію запобігання та протидії насильству (в т.ч. булінгу) в освітній громаді університету Завантажити
 2. Додаток до Наказу № 148 від 31.03.2022 р. Про введення в дію Положення про організацію запобігання та протидії насильству (в т.ч. булінгу) в освітній громаді університету Завантажити
 3. План заходів з попередження булінгу та насильства в освітньо-виховному просторі(2021-2022 навчальний рік) Завантажити
 4. План заходів з попередження булінгу та насильства в освітньо-виховному просторі(2020-2021 навчальний рік) Завантажити
 5. План заходів з попередження булінгу та насильства в освітньо-виховному просторі(2022-2023 навчальний рік) Завантажити
 6. Наказ № 536 від 29.09.2020 р. Про затвердження інструкції під час роботи в умовах карантину Завантажити
 7. Наказ № 496 від 17.09.2020 р. Про здійснення процедур і заходів системи внутрішнього забезпечення якості Завантажити
 8. Наказ № 417 від 01.09.2020 р. Про рекомендації щодо протиепідемічних заходів Завантажити
 9. Наказ № 413 від 31.08.2020 р. Про продовження карантину Завантажити
 10. Наказ № 10 від 08.01.2020 р. Про внесення доповнень до наказу від 07.03.2019 р. №155. Завантажити
 11. Наказ № 11 від 08.01.2020 р. Про внесення доповнень до наказу від 07.03.2019 р. №155. Завантажити
 12. Наказ №155 від 07.03.2019 р. Про заходи з метою попередження булінгу та насильства в освітньому просторі. Завантажити 
 13. Наказ № 202 від12.04.2013 р. Про проведення психологічних та соціологічних досліджень Завантажити

Постанови 

 1. Про затвердження Концепції Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року. Завантажити
 2. Про затвердження Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року. Завантажити
 3. Про затвердження Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів . Завантажити
 4. Про затвердження Державної програми “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року. Завантажити
 5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки. Завантажити
 6. Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Завантажити
 7. Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Завантажити
 8. Про рекомендований порядок дій на випадок виникнення загроз соціального та воєнного характеру. Завантажити
 9.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 р. № 269-р “Про затвердження плану заходів з відзначення подвигів ветеранів війни, проявлених під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, на період 2023—2026 років” Завантажити

Листи

 1. Рекомендації МОН України щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій(Лист МОН № 1/9-154 від 11.03.2020 р.) Завантажити
 2. Рекомендації для підприємств та роботодавців для запобігання поширенню COVID-19 (Лист МОЗ № 11814/1/1-20 від 23.03.2020 р.) Завантажити
 3. Про обговорення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню) (Лист МОН № 1/9-436 від 14.08.2020 р.) Завантажити
 4. Про надання роз’яснень Завантажити
 5. Роз’яснення до листа від 29.04.2022 No 33-02/10986-22 Завантажити
 6. Методичні рекомендації щодо роботи з виявлення фактів колабораційної діяльності Завантажити