Конвенції та декларації

1.Всесвітня декларація про забезпечення, виживання, захисту та розвитку дітей(Генеральна асамблея ООН, 30.09.90 р.). Завантажити

2. Декларація ООН про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії і переконань (Резолюція 36/55 Генеральна асамблея ООН). Завантажити

3. Декларація ЮНЕСКО принципів терпимості(затверджена резолюцією 5.61 Генеральної конвенції ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 року). Завантажити

4. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинность, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобського характеру, вчених через комп’ютерні системи (прийнято в Страсбурзі 28 січня 2003 року, ратифіковано із застереженням Закону №23-V від 21.07.2006, ВВР, 2006, № 39, ст.328). Завантажити

5. Європейська соціальна хартія (Страсбург 3 травня 1996 року, Хартію ратифіковано із заявами Закону №137-V від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 43, ст.418). Завантажити

6. Конвенція ООН  про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третім особам (прийнята на ІV сесії Генеральної Асамблеї ООН, 2 грудня 1949 р). Завантажити

7. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (ратифіковано Законом України від 18 жовтня 2006 року №251-V). Завантажити

8. Конвенція про громадянсько-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (1980 р.) (набула чинності для України 01.09.2006 р.). Завантажити

9. Конвенції про заборону та негативні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182 Міжнародної організації праці (ратифіковано 5 жовтня 2000 р.). Завантажити

10. Конвенція про права дитини (ратифіковано 27 лютого 1991 р.). Завантажити

11. Конвенція ради Європи про кіберзлочинність (ратифіковано Законом №2824-ІV від 7 вересня 2005 р.). Завантаження

12. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (набула чинності 4 січня 1969 р., для України 7 квітня 1969). Завантажити

13. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (прийнятий 16 грудня 1966 року Генеральної Асамблеї ООН; ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VІІІ від 19.10.73 р.). Завантажити

14. Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (Конвенцію ратифіковано Законом від 15.03.2006 р.). Завантажити

15. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 6 березня 2005 року № 2476-ІV). Завантажити

16. Декларація ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях (Резолюція 51/191 Генеральної Асамблеї ООН від 16.12.1996 р.). Завантажити

17. Декларація про викорінення насильства по відношенню до жінок (Резолюція Генеральної Асамблеї №48/104 від 20.12.1993 р.). Завантажити

18. Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин (прийнято Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 47/135 від 18.12.1992 р.). Завантажити

19. Декларація ЮНЕСКО про раси та расові забобони (м. Париж, 27.11.78 р.). Завантажити

20. Загальна декларація прав людини (прийнята Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.). Завантажити

21. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання (прийнята 10 грудня 1984 року Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом Президії ВР №3484-ХІ від 26.01.87 р.). Завантажити

22. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року; ратифіковано із застереженнями і заявами Законом від 04.02.2004 р.). Завантажити

23. Конвенція про дискримінацію в галузі найму і праці № 111 (затверджена Міжнародною організацією праці 25.06.1958 р.). Завантажити

24. Конвенція про запобігання дискримінації в галузі освіти (затверджена Організацією Об’єднаних Націй у питаннях освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) у 1960 році). Завантажити

25. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок (ратифіковано 12 березня 1981 р.). Завантажити

26. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення (м. Ланцарот, 25 жовтня 2007 р.). Завантажити

27. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ратифіковано із заявою №252-V від 18.10.2006 р.). Завантажити

28. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН; ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР №2148-VІІІ від 19.10.73 р.). Завантажити

29. Пекінська Платформа дій (прийнята Четвертою всесвітньою конференцією зі становища жінок 15 вересня 1995 року.). Заголовок

30. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи «Про сексуальну експлуатацію, порнографію, проституцію, а також торгівлю людьми і підлітками» (прийнята 9 вересня, 1991 року на 461-му засіданні заступників міністрів). Завантажити

31. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (ратифіковано 3 квітня 2003 р.). Завантажити