Напрями роботи навчально-виробничої лабораторії

З метою психологічного забезпечення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника та у відповідності до Конституції України; Законів України «Про освіту» від 23.05.1991 р.; «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.; Актів Президента України щодо забезпечення та розвитку освіти; Державної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття); Наказів Міністерства освіти і науки України: «Про покращення соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації»; Постанов і рішень уряду України й Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування та ректорату університету щодо питань виховної та психолого-педагогічної роботи; Наказів органів управління освітою всіх рівнів та концептуальної моделі організації виховної та психолого-педагогічної роботи університету змінено напрямки діяльності:

Концептуальна модель організації виховної та психолого-педагогічної діяльності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

  1. Організаційно-інформаційне та методичне забезпечення виховної та психолого-педагогічної діяльності:

– інформаційне забезпечення;

– науково-методичне забезпечення системи психолого-педагогічних та соціологічних обстежень;

– науково-методичне забезпечення навчально-методичного семінару для кураторів академічних груп 1-3-х курсів;

– науково-методичне забезпечення просвітницької та профілактичної роботи зі студентами.

2. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу:

– діагностика навчально-виховного процесу;

– організація діяльності кураторів академічних груп 1-3 курсів;

– організація просвітницької та профілактичної роботи зі  студентами.

3.Комплексне планування та системний моніторинг виховної та психолого-педагогічної діяльності:

– підготовка загальноуніверситетського плану виховної та психолого-педагогічної роботи;

– моніторинг виховної діяльності усіх структурних підрозділів університету.

4.Презентація  та публікація результатів виховної та психолого-педагогічної діяльності навчально-виробничої лабораторії.