Постанови

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08 2010 р. №1728 «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року». Завантажити

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08. 2007 р. №1016 «Про затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки». Завантажити

3. Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки. Завантажити

4. Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року. Завантажити

5. Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 роки. Завантажити

6. Про затвердження Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки. Завантажити

7. Про затвердження Державної програми підтримки сім’ї на період до 2010 року. Завантажити

8. Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року. Завантажити

9. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки. Завантажити

10. Постанова від 30 травня 2018 р.«Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» до 2021 року. Завантажити

11. Постанова МОЗ № 50 від 22.08.2020 р. « Про затвердження протиепідепічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Завантажити

12. Постанова МОЗ № 48 від 04.08.2020 р. « Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Завантажити

13. Про затвердження Концепції Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року. Завантажити

14. Про затвердження Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року. Завантажити

15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 р. № 269-р “Про затвердження плану заходів з відзначення подвигів ветеранів війни, проявлених під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, на період 2023—2026 років” Завантажити