Профілактика синдрому емоційного вигорання: популяризація рекомендацій доказової психіатрії в освітянській громаді

На базі навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника із залученням кадрового науково-педагогічного ресурсу кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського національного медичного університету проведено (жовтень-листопад 2021 р.) цикл онлайн-занять постійно-діючого навчально-методичного семінару для заступників з виховної роботи, кураторів 1-3 курсів, магістрантів та аспірантів усіх навчальних підрозділів університету з проблем емоційного вигорання.

Запрошеними в якості слухачів до участі в семінарі були такі цільові групи з освітянської громади усіх навчальних структурних підрозділів (факультетів, інститутів) ПНУ:

  • Заступники з навчально-виховної роботи;
  • Куратори 2-го курсу;
  • Куратори 3-го курсу;
  • Аспіранти, магістранти.

Також у заняттях на засадах партнерства ПНУ ім. В. Стефаника та ІФНМУ брали участь старшокурсники та інтерни-медики.

Функції модераторів циклу занять семінару виконували: завідувач лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Лілія Романкова; методист вищої категорії, керівник навчально-методичного семінару кураторів, кандидат психологічних наук, доцент Зоя Юрченко та провідний фахівець лабораторії Сергій Петрошенко.

В межах визначених для занять тем («Емоційна стабільність як індикатор та умова педагогічної компетентності», «Феноменологія емоційного вигорання через призму ризиків професійної педагогічної діяльності», «Обізнаність із характеристиками та профілактикою синдрому емоційного вигорання (СЕВ) як гарантія збереження психічного здоров’я за умов висококонтактного професійного статусу у працівника») з доповіддю «Профілактика емоційного вигорання: поради лікаря-психіатра» виступила кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ІФНМУ Олена Пітик.

Методичний сценарій роз’яснення теми «Профілактика емоційного вигорання: поради лікаря-психіатра» реалізувався доповідачем семінару через удосконалений формат онлайн-комунікації із аудиторією. Так, емоційно насичений та аргументовано переконливий вербальний виклад підсилювався змістом яскраво ілюстрованої презентації теми, прикладами з медичної, педагогічної практики доповідача, акцентуацією зворотного зв’язку зі слухачами.

Зокрема, учасники семінару дізналися про феноменологію синдрому вигорання, його вплив на психофізичний стан людини, отримали поради фахівця-медика щодо фізіологічного, емоційно-вольового, ціннісно-змістового рівнів регуляції та саморегуляції психофізичного стану особи, з попередження наслідків стресовпливів тощо.

Виступ О.М. Пітик було доповнено методичним доробком фахівців-психологів лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи з тем «Феномен професійного вигорання у педагога: сутність, причини, компоненти, профілактика», «Самодіагностика стресоризиків та синдрому емоційного вигорання», якими поповнено рубрики «На допомогу кураторам» та «Передовий психолого-педагогічний досвід» на сайті лабораторії: https://vvppr.pnu.edu.ua/

У завершальній частині занять слухачі отримали ґрунтовні відповіді на свої питання.

Аудиторія слухачів циклу семінарів складалася загалом із 129 осіб.