Гідність як вчинкоутворювальна складова поведінки людини

21 жовтня 2021 року на базі навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи відбулося чергове заняття навчально-методичного онлайн-семінару кураторів 2-3 курсів та аспірантів усіх структурних підрозділів університету.

Тема заняття «Гідність як вчинкоутворювальна складова поведінки людини»

Функції модераторів виконували завідувачка навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доц. Романкова Л.М. та керівник семінару, методистка вищої категорії, кандидат психологічних наук, доц. Юрченко З. В.

Слухачам семінару були запропоновані на розгляд і обговорення наступні питання:

  1. Гідність як визначальна категорія ментальної картини світу

Доповідач:

Мельник Ярослав Григорович

Кандидат філологічних наук, професор кафедри загального та германського мовознавства факультету філології Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника

2. Формування у студентів поваги до академічних традицій університету в межах акцій лабораторії

Доповідач:

Романкова Лілія Миколаївна

Завідувачка навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук , доцент

3. Анонсування циклу просвітницько-профілактичних семінарів правознавчої спрямованості для студентів 2 курсу усіх структурних підрозділів

Доповідач:

Романкова Лілія Миколаївна

Завідувачка навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук , доцент

  1. Тематика годин академнаставника морально-етичної спрямованості на допомогу кураторам.

Доповідач:

Юрченко Зоя Володимирівна

Керівник семінару, методистка вищої категорії, кандидат психологічних наук, доцент.

Левова частина регламенту була відведена виступу Ярослава Мельника, який відзначив, що експлікація гідності у комунікативних сценаріях через призму конфліктогенності, некомфортності життя у суспільстві не виноситься на широкий загал. Проте дефіцит гідності залишається причиною стагнації у міжособистісних відносинах, на рівні державних і міждержавних стандартів, в утвердженні принципів революції гідності в Україні.

«Ми є свідками, що слово як інструмент творення дійсності, як культурно-соціологічний феномен, як індикатор духовності спустошується», «…ми все менше віримо словам, тотально панує зневіра, у суспільстві немає постатей як втілень морального авторитету», – зауважив Ярослав Мельник.

У виступі доповідача зроблено екскурс у світову та вітчизняну історію щодо трансформації державотворчого функціонування феноменів честі, гідності, аристократії й необхідності відродження цих феноменів у сучасному житті, інакше нам марно розраховувати на піднесення рівня економіки, духовності, на національний успіх  та міжнародний авторитет.

У презентованих планом другому і третьому питаннях слухачі отримали інформацію про підходи лабораторії до формування у студентів поваги, починаючи з 1 курсу, до академічної спільноти, традицій, історії нашого університету в межах проведення на початку І семестру просвітницько-виховних акцій на загальноуніверситетському рівні для усіх підрозділів. Також анонсовано започаткування наступного циклу просвітницько-профілактичних семінарів – правознавчого характеру – для другокурсників, який наразі розпочинають працівники лабораторії.

Зоя Юрченко запропонувала до уваги і використання у проведенні годин академнаставника розроблену тематику морально-етичної спрямованості, рекомендований Ярославом Мельником фаховий ресурс кафедр факультету психології для запрошення до студентів.

У завершальній частині заняття за форматом зворотної комунікації слухачі схвально оцінили якісний рівень заняття та висловили побажання звертатися до морально-етичної проблематики у подальшій роботі семінару.

Загалом у заході взяло участь 28 слухачів.