Особливості забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

24 жовтня 2019 року завідувач відділу виховної та психолого-педагогічної роботи кандидат психологічних наук, доцент Лілія Романкова брала участь у нараді для кураторів 1-4 курсів та заступників деканів / директорів інститутів з виховної роботи усіх структурних підрозділів.

Нарада була зініційована ректоратом та проведена проректорами з науково-педагогічної роботи Сергієм Шариним, Русланом Запухляком та проректором з наукової роботи Валентиною Якубів.

Зокрема, Лілія Романкова виступила перед присутніми з питанням «Аналітично-змістовий зріз стратегічних векторів діяльності відділу виховної та психолого-педагогічної роботи». Доповідач конкретизувала (із залученням презентаційного ресурсу, рубрикацій сайту відділу) такі питання:

  • Дослідницька практика та механізм врахування її результатів у діяльності підрозділів університету;
  • Динаміка, зміст і облік загальноуніверситетської виховної роботи згідно відповідного комплексного плану;
  • Огляд змісту і форм методичної допомоги за тематичними векторами стратегії виховної роботи;
  • Перспективи оптимізації взаємодії підрозділів із працівниками відділу у мобілізації розвивально-виховуючих можливостей закладу вищої освіти.

Лілія Романкова також зробила роз’яснення та надала рекомендації щодо алгоритму висвітлення відповідних позицій в документації підрозділів, кафедр університету згідно вимог Міністерства освіти та науки України. Наприклад, на сайті відділу наявний облік проведення виховних акцій як загальноуніверситетського рівня, так і на рівні їхнього проведення у межах кожного структурного підрозділу. Такий облік відділ здійснює з 2012 по 2019 р.р. включно.

Висвітлювані Лілією Романковою питання розглядалися крізь призму багатовимірності та мультизмістовності напрямів, форм, засобів, рівнів виховної та психолого-педагогічної роботи в університеті.

Особлива увага присутніх зверталася на важливість проведення працівниками відділу таких тематичних акцій у студентській громаді підрозділів: «Корпоративна культура закладу вищої освіти», «Торгівля людьми як сучасне рабство», «Попередження насильства у сім’ї», «Агресія як епідемія сучасного світу», «Студенти – проти алкоголізму та наркоманії» тощо. Проведення акцій здійснюється із залученням ресурсу волонтерів, студентів-практикантів, які проходять виробничу практику на базі відділу, ілюструється за допомогою відеосюжетів, презентацій з використанням мультимедіа. Компетентнісний рівень просвітницько-виховних акцій для студентів, семінарів кураторів, нарад із заступниками виховної роботи забезпечується на основі створення ініціативних груп з фахівців.

У рубриці відділу «На допомогу кураторам» вміщуються різноманітні методичні матеріали, наприклад, пам’ятки «Університет – територія без насильства» (з алгоритмом дій у випадку фактів булінгу і насильства у підрозділах), «Законодавство про насильство і булінг», «Правила профілактики кору».

Особлива увага доповідачем приділялася практиці систематичних діагностичних обстежень контингенту студентів 1-4 курсів усіх підрозділів (4 тематичних зрізи), ситуативних досліджень за запитом підрозділів та сучасними викликами освітнього й соціального середовища. Результати досліджень також систематично висвітлюються на сайті відділу.

При цьому інформаційний супровід діяльності відділу, його взаємодія із керівництвом, студентами, кураторами структурних підрозділів університету оперативно та переконливо здійснюється у Фейсбуці.