Березень 2024 року

БЕРЕЗЕНЬ

01 березня-25 березня – розробка віртуального часопису (або літопису) пам’яті і честі «Випускники, студенти, працівники університету та їхні родини на захисті Вітчизни: 2014-2024 рр.».

07 березня – проведено просвітницько-інформаційний семінар для студентів 3-х курсів факультету іноземних мов на тему: «Викладачі та студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного університету у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України».

07 березня – проведено навчально-методичний семінар для кураторів 1-х курсів, аспірантів та магістрантів усіх навчальних підрозділів університету на тему «Воєнна тематика в поезії та інших жанрах мистецтва».

07 березня – участь в роботі експертної групи ОП «Інженерія програмного забезпечення».

12 березня – проведено просвітницько-інформаційний семінар для студентів 3-х курсів навчально-наукового юридичного інституту на тему: «Відвертий діалог бійця з майбутніми юристами».

13 березня – проведено просвітницько-інформаційний семінар для студентів 3-х курсів економічного факультету на тему: «Відвертий діалог бійця з майбутніми економістами».

14 березня – проведення навчально-методичного семінару кураторів 2-х курсів, аспірантів та магістрантів усіх навчальних структурних підрозділів університету на тему: «Особливості та досвід психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів ЗСУ».

18 березня-29 березня – підготовка змістового контенту та відео презентації занять інформаційно-профілактичної спрямованості для студентів 1-4-х курсів щодо упередження протиправних проявів у молодіжних субкультурах: романтико-ескапітських (хіпі, толкієністи, байкери); гедоністично-розважальних (мажори, рейвери, репери); кримінальних (гопники, скінхеди, неофашистський, ультрас); анархо-нігілістичні (панки, металісти).

20 березня – проведено просвітницько-інформаційний семінар для студентів 3-х курсів факультету філології на тему: «Особливості комунікації з військовослужбовцями».

21 березня – проведено просвітницько-інформаційний семінар для студентів 3-х курсів факультету історії, політології та міжнародних відносин на тему: «Запеклі хроніки війни: тяжкі уроки та відвертий діалог бійців зі студентською молоддю».

21 березня – проведення навчально-методичного семінару кураторів 3-х курсів, аспірантів та магістрантів усіх навчальних структурних підрозділів університету на тему: «Особливості психологічної реабілітації військових ветеранів: зарубіжний досвід та українські реалії».

26 березня – доповідь на Вченій раді університету на тему «Національно-патріотичне виховання студентської молоді: стан реалізації Комплексно-цільової програми університету».

28 березня – проведення розширеного навчально-методичного семінару-наради кураторів 1-3-х курсів, заступників з виховної роботи, аспірантів та магістрантів усіх навчальних структурних підрозділів університету на тему: «Молодіжні субкультури: профілактична робота у ЗВО».