Листопад 2023 року

01-14 листопада – проведення онлайн-анкетування студентів 1-х курсів на тему: «Дослідження життєвого тонусу особистості».

01 листопада – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 1-го курсу Факультету іноземних мов на тему: «Адаптація студентів до умов ЗВО у векторі збереження психічного здоров’я».

02-03 листопада – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 1-го курсу Навчально-наукового Юридичного інституту на тему: «Адаптація першокурсників до умов вищої школи у структурі формування фахової компетентності майбутнього правника».

07-08 листопада – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 1-го курсу Економічного факультету на тему: «Адаптація майбутніх економістів до умов вищої школи».

09 листопада – проведення навчально-методичного семінару кураторів 1 курсів, аспірантів та магістрантів усіх навчальних структурних підрозділів університету на тему: «Психічне здоров’я: ризики та умови збереження в сучасних українських реаліях».

09-10 листопада – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 1-го курсу Факультету фізичного виховання і спорту на тему: Адаптація студентів-першокурсників до умов вищої школи у векторі збереження психічного здоров’я».

10 листопада – забезпечення охорони громадського порядку та заходів безпеки й евакуації в разі оголошення повітряної тривоги під час проведення міжрегіонального круглого столу «Якісна освіта для успішного учня».

14-15 листопада – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 1-го курсу Факультету філології на тему: «Особливості адаптації першокурсників – майбутніх філологів до ЗВО в сучасних умовах».

14 листопада – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 2-го курсу Фізико-технічного факультету на тему: «Права та обов’язки студентів».

14-30 листопада – проведення онлайн-анкетування студентів 2-х курсів на тему: «Адаптивні можливості особистості».

15 листопада – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 2-го курсу Факультету математики та інформатики на тему: «Студент  як споживач продукції торгівельної мережі та закладів харчування: правовий моніторинг».

16 листопада – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 2-го курсу Факультету психології на тему: «Студент як військовозобов’язаний: правові аспекти та нормативна база».

16 листопада – проведення навчально-методичного семінару кураторів 2 курсів, аспірантів та магістрантів усіх навчальних структурних підрозділів університету на тему: «Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР): феноменологічна аналітика та медична практика».

16 листопада – забезпечення охорони громадського порядку та заходів безпеки й евакуації в разі оголошення повітряної тривоги під час проведення заходу «Освітні діалоги Прикарпаття».

21 листопада – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 2-го курсу Навчально-наукового інституту мистецтв на тему: «Студент як військовозобов’язаний: правові аспекти та нормативна база».

22 листопада – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 2-го курсу Педагогічного факультету на тему: «Права та обов’язки студентів».

23 листопада – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 2-го курсу Факультету туризму на тему: «Студент  як споживач продукції торгівельної мережі та закладів харчування: правовий моніторинг».

23 листопада – проведення навчально-методичного семінару кураторів 3 курсів, аспірантів та магістрантів усіх навчальних структурних підрозділів університету на тему: «Посттравматичні стресові розлади психіки, актуалізовані умовами війни».

28 листопада – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 2-го курсу  Факультету природничих наук на тему: «Студент як військовозобов’язаний: правові аспекти та нормативна база».

29 листопада – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 2-го курсу Факультету історії, політології та міжнародних відносин на тему: «Студент як пасажир/водій транспортного засобу: права, обов’язки та відповідальність».

30 листопада – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 2-го курсу Факультету іноземних мов на тему: «Студент  як споживач продукції торгівельної мережі та закладів харчування: правовий моніторинг».

30 листопада – проведення наради заступників керівників структурних підрозділів університету на тему: «Особливості дотримання здорового способу життя (ЗСЖ) за умов війни та можливості формування навичок ЗСЖ у студентської молоді».