Посттравматичні стресові розлади психіки, актуалізовані умовами війни

23 листопада 2023 року на базі навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи відбулося заняття навчально-методичного семінару кураторів 3-го курсу усіх навчальних підрозділів університету з долученням аспірантів та магістрантів.

Тема заняття – «Посттравматичні стресові розлади психіки, актуалізовані умовами війни».

Функції модераторів виконували завідувачка лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доц. Лілія Романкова, методистка вищої категорії, керівниця навчально-методичного семінару кураторів, кандидат психологічних наук, доц. Зоя Юрченко та провідний фахівець лабораторії Сергій Петрошенко.

Формат проведення заходу: онлайн.

Програма семінару-наради передбачала заслуховування та обговорення наступних виступів:

  1. Феноменологія комплексно посттравматичного стресового розладу: умови його профілактики та ефективної медичної допомоги.

Пітик О.М. – кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського національного медичного університету.

  1. Зміст нових поповнень рубрики «Національно-патріотичного виховання студентів.

Юрченко З.В.керівник семінару, доцент, кандидат психологічних наук, методист вищої категорії.

  1. Психолого-педагогічна діяльність ЗВО у контексті забезпечення запитів акредитаційних експертиз.

Романкова Л.М. – завідувачка навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, доцент, кандидат психологічних наук.

Олена Пітик охарактеризувала феноменологію посттравматичного стресового розладу за такими параметрами:

– зміст поняття «комплексний ПТСР»;

– основні тригери виникнення ПТСР за умов воєнного часу;

– симптоми ПТСР;

– загрози для психосоматики людини, ураженої ПТСР;

– необхідність своєчасної психологічної та медичної допомоги пацієнту;

– висновки сучасної доказової медицини щодо профілактики ПТСР;

– приклади з медичної практики надання допомоги та ефективності взаємодії з пацієнтами.

Слухачі отримали переконливу інформацію, корисну у питання профілактики виникнення ПТСР.

Зоя Юрченко ознайомила присутніх слухачів із призначенням поповнення сайту лабораторії новою рубрикою – «Національно-патріотичне виховання студентів» та її початковим змістом. На особливу увагу академнаставників заслуговує систематизована нормативно-правова база з питань національно-патріотичного виховання студентської молоді, з якою можна ознайомитись за посиланням: https://vvppr.pnu.edu.ua/natsionalno-patriotychne-vykhovannia-perelik-dzherel/

Лілія Романкова акцентувала присутніх на таких запитах акредитаційних експертиз освітніх програм, які систематично відбуваються в університеті:

– необхідність сприяти збереженню психічного здоров’я здобувачів вищої освіти та викладачів; так, лабораторія регулярно проводить за такою тематикою семінари для кураторів, студентів, створені та поповнюються відповідна рубрика «Консультативна робота» на сайті лабораторії (https://vvppr.pnu.edu.ua/category/na-dopomogy-zdobuvacham/konsultatyvna-robota/ );

– профілактика проявів насильства та деструктивних конфліктів в освітній громаді; зокрема, лабораторія розробила Положення, які регулюють освітянську діяльність за такою проблематикою, здійснюється відповідна просвітницька кампанія в освітянській громаді, консультативна робота тощо (https://vvppr.pnu.edu.ua/2018/06/14/polozhennia/ );

– безпечності освітнього простору покликана сприяти «Абетка безпеки», яка наразі містить різноманітні матеріали 14-ти найменувань на допомогу студентам та викладачам (https://vvppr.pnu.edu.ua/bezpechnist-osvitnoho-protsesu/abetka-bezpeky/ ).

Також завідувач лабораторії зазначила, що лабораторія системно здійснює дослідження студентів та викладачів по визначенню їхнього життєвого тонусу; надає науково-популярний контент з питань психічного здоров’я в рамках семінарів для кураторів 1-3 курсів та нарад заступників з виховної роботи; постійно поповнюються рубрики з психологічними консультаціями які можна рекомендувати як студентам, так і викладачам.

Слухачі схвально оцінили черговий захід лабораторії з питань збереження психічного здоров’я освітянської громади університету і висловили побажання подальшого продовження такої тематики у програмі семінарських занять із кураторами.

Загалом у заході взяли участь 25 слухачів.