Жовтень 2023 року

02-31 жовтня – проведення онлайн-анкетування студентів 1-х курсів на тему: «Дослідження життєвого тонусу особистості».

02 жовтня – участь в онлайн-зустрічі з акредитації за спеціальністю  «Іноземні мови».

03-04 жовтня – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 1-го курсу Фізико-технічного факультету на тему: «Особливості адаптації першокурсників до ЗВО в сучасних умовах».

05 жовтня – проведення навчально-методичного семінару кураторів 1 курсів, аспірантів та магістрантів усіх навчальних структурних підрозділів університету на тему: «Національно-патріотичне виховання як провідний чинник формування громадянина України».

05-06 жовтня – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 1-го курсу Факультету математики та інформатики на тему: «Адаптація першокурсників до умов вищої школи як запорука успішного академічного старту майбутнього математика».

10 жовтня – участь в онлайн-зустрічі з акредитації за спеціальністю  «Образотворче мистецтво».

10-11 жовтня – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 1-го курсу Факультету психології на тему: «Стартова адаптація першокурсника у ЗВО без шкоди для психічного здоров’я».

11 жовтня – участь в онлайн-зустрічі з акредитації за спеціальністю  «Етнологія».

12 жовтня – проведення навчально-методичного семінару кураторів 2 курсів, аспірантів та магістрантів усіх навчальних структурних підрозділів університету на тему: «Модель національно-патріотичного виховання громадян у освітньому просторі: шляхи реалізації».

12-13 жовтня – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 1-го курсу Навчально-наукового інституту мистецтв на тему: «Адаптація студентів-першокурсників, як запорука успішного старту майбутнього фахівця».

17-18 жовтня – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 1-го курсу Педагогічного факультету на тему: «Адаптація майбутніх педагогів у ЗВО».

19 жовтня – проведення навчально-методичного семінару кураторів 3 курсів, аспірантів та магістрантів усіх навчальних структурних підрозділів університету на тему: «Модель національно-патріотичного виховання громадян у освітньому просторі: шляхи реалізації».

19-20 жовтня – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 1-го курсу Факультету туризму на тему: «Зміст, особливості адаптації першокурсника та її значення у формуванні фахівця готельно-туристичної сфери».

23 жовтня – участь в онлайн-зустрічі з акредитації за спеціальністю  «Середня освіта» (історія).

24 жовтня – участь в онлайн-зустрічі з акредитації за спеціальністю  «Середня освіта» (історія).

24-25 жовтня – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 1-го курсу Факультету природничих наук  на тему: «Адаптація студентів-першокурсників, як запорука успішного старту майбутнього фахівця» (на прикладі студентів Факультету природничих наук).

25 жовтня – участь в онлайн-зустрічі з акредитації за спеціальністю  «Міжнародні економічні відносини» за другим рівнем вищої освіти.

26 жовтня – проведення наради заступників з виховної роботи усіх навчальних структурних підрозділів університету на тему: «Національно-патріотичне виховання як провідний чинник формування громадянських якостей у студентської молоді».

26-27 жовтня – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 1-го курсу Факультету історії, політології та міжнародних відносин на тему: «Адаптація студентів Факультету історії, політології та міжнародних відносин до умов ЗВО у векторі збереження психічного здоров’я».

31 жовтня – проведення інформаційно-просвітницького заходу зі студентами 1-го курсу Факультету іноземних мов на тему: «Адаптація студентів до умов ЗВО у векторі збереження психічного здоров’я».