Моніторинг вересень 2023 року

Моніторинг вересень 2023 року (факультети, інститути)
Статистична довідка: за вересень 2023 року структурними підрозділами
університету було проведено 135 заходів організаційного характеру, 279
заходів відповідно до напрямків виховної роботи, з них:
– національно-патріотичне виховання – 38;
– морально-етичне виховання – 33;
– інтелектуально-духовне виховання – 28;
– громадянсько-правове виховання – 20;
– трудове виховання – 19;
– екологічне виховання – 21;
– художньо-естетичне виховання – 39;
– фізичне виховання та утвердження здорового способу життя – 39;
– робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі студентами та їх батьками, позапланові заходи – 42.

Завантажити