Інформаційні диверсії та пропаганда як інструменти війни

18 травня 2023 р. на базі навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи відбулося заняття навчально-методичного семінару кураторів 1-2 курсів, аспірантів та магістрантів усіх навчальних структурних підрозділів університету.

Функції модераторів заходу виконували:

  • Завідувачка навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Романкова Л.М.
  • Керівник семінару, методистка вищої категорії, кандидат психологічних наук, доцент Юрченко З.В.
  • Провідний фахівець Петрошенко С. І.

Формат проведення: онлайн, платформа – Google meet.

Слухачам навчально-методичного семінару були запропоновані для роздумів і врахування у практиці виховної взаємодії зі студентами наступні питання:

  1. Інформаційні технології ідеологічного протистояння та змагання за пріоритети впливу на свідомість людини.

Доповідає: кандидат філологічних наук, професор кафедри загального та германського мовознавства Мельник Я. Г.

  1. Анонсування проведення онлайн-обстеження студентів 4-го курсу з метою визначення рівня професійної ідентифікації

Доповідає: завідувачка навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Романкова Л.М.

  1. Методика проведення лабораторією профілактично-просвітницьких акцій за кіберпроблематикою зі студентами підрозділів. Як куратору використовувати цей ППД у роботі зі студентами своєї групи?

Доповідає: керівник семінару, методистка вищої категорії, кандидат психологічних наук, доцент Юрченко З.В.

Левова частка регламенту акції була присвячена виступу Ярослава Мельника, який передбачав аргументовану презентацію таких змістових акцентів проблеми:

  • Спроможності сучасних інформаційних технологій щодо створення токсичного середовища впливу на свідомість людини; уроки довоєнної наївності.
  • Характеристика основних тригерів спотворюючого впливу на індивідуальний і колективний інформаційний простір (стресова, несподівана, шокуюча інформація; абсолютизація істини – історичні приклади, повторюваність інформаційних мантр, емоційний вплив, апелювання до святинь та спекулятивна їх ідеалізація, боготворіння, обожнювання політичних лідерів та підтримка авторитаризму у традиціях культу особи, застосування імперативних форм комунікації, апеляція до інтелектуально обмежених соціальних категорій із заниженим IQ та із примітивізованим некомпетентністю рівнем свідомості; долучення популярних персон (артистів, науковців, шоуменів) до пропаганди).
  • Проблеми та «вузькі місця» сучасної української журналістики, ризики компліментарності.

У завершальній частині виступу Ярослав Мельник наголосив на важливості виваженого, аналітичного, критичного підходів до сприйняття інформації у її реципієнтів.

Лілія Романкова анонсувала початок проведення у навчальних підрозділах університету планових онлайн-обстежень студентів 4-го курсу та цілі даних обстежень, які системно проводяться лабораторією щороку для моделювання динаміки рівнів формування професійної ідентифікації.

Зоя Юрченко охарактеризувала найбільш ефективні форми та методи проведення зі студентами профілактично-просвітницьких акцій з кіберпроблематики, які зарекомендували себе у практиці роботи лабораторії. Вона зазначила про доречність поширення набутого лабораторією ППД з формування у студентів здатності протистояти фейкам, брехні, дезінформації, токсичним інформаційним диверсіям рф проти України. Даний матеріал можна опрацювати більш детально на сайті лабораторії за посиланням: https://vvppr.pnu.edu.ua/zvity-po-tematychnykh-aktsiiakh/

Слухачі позитивно оцінили контент заняття, що було зафіксовано у месенджерах.

Загальна кількість учасників акції – 32 особи.