Турбота держави про соціально-правову підтримку військовослужбовців та членів їхніх сімей

27 квітня 2023 р. на базі навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи відбулося розширене заняття навчально-методичного семінару кураторів 1-3 курсів, заступників з виховної роботи, аспірантів та магістрантів усіх навчальних структурних підрозділів університету.

Функції модераторів заходу виконували:

 • Завідувачка навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Романкова Л.М.
 • Керівник семінару, методистка вищої категорії, кандидат психологічних наук, доцент Юрченко З.В.
 • Провідний фахівець Петрошенко С. І.

Формат проведення: онлайн, платформа – Google meet.

Слухачам навчально-методичного семінару були запропоновані на розгляд наступні питання:

 1. Вступне слово «Про деякі аспекти взаємодії лабораторії з навчальними структурними підрозділами університету».

Доповідає: методист вищої категорії, керівник навчально-методичного семінару для кураторів академічних груп університету, кандидат психологічних наук, доц. Юрченко З.В.

 1. Соціально-правовий захист військових і членів їхніх сімей.

Доповідає: фахівець юридичної клініки Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Калита І.В.

 1. Кризова психологічна консультація на тему «Як пережити біду або чи існують ліки від горя?».

Доповідає: методист вищої категорії, керівник навчально-методичного семінару для кураторів академічних груп університету, кандидат психологічних наук, доц. Юрченко З.В.

Зоя Юрченко як керівник семінару відзначила у вступному слові до слухачів наступне:

 • Персонал лабораторії при формуванні плану діяльності, зокрема навчально-тематичної програми семінару, ретельно вивчає та враховує запити кураторів, заступників з виховної роботи, аспірантів, магістрантів, студентів університету, акредитаційних комісій та виклики, актуалізовані в Україні умовами воєнного стану;
 • Постійно заохочується практика пропозицій, зауважень, звернень, тобто, зворотнього зв’язку із підрозділами для їхнього врахування у роботі лабораторії;
 • Запити і проблеми студентства, як основної цільової групи, вивчаються через застосування психолого-діагностичного ресурсу (бланки індивідуальних обстежень зберігаються на паперових носіях(до 2020 р.) та на Гугл-диску ( від 2020 р.));
 • Документація за результатами обстежень оформлена згідно фахових вимог, неодноразово перевірялась акредитаційними комісіями (офлайн і онлайн);
 • Діагностика як студентів, так і викладачів ґрунтується на добровільності (досягнення репрезентативності вибірки не потребує 100% охоплення), анонімності, конфіденційності тощо;
 • Запити підрозділів на отримання результатів обстежень студентів для врахування у виховній, психолого-педагогічній роботі, забезпечення процедур акредитацій систематично задовільняються з 2012 р. по теперішній час.

Водночас, незважаючи на актуалізацію, наприклад, теми насильства, питання щодо цього від акредитаційних комісій, рекомендований лабораторією контент нормативно-правових роз’яснень, методичних рекомендацій тощо (розроблений спільно з ННЮІ) належно до всіх студентів не доведений. Певну необізнаність у цих питаннях виявляють, нажаль, і наші слухачі.

Акредитаційні комісії та керівництво університету відзначають, що до студента інформація, яку ми обговорюємо на семінарах, розміщуємо на сайті лабораторії, доводиться не завжди, а також належно не облікуються роз’яснення у журналах академгруп у розділі «Години академнаставника» (в т.ч. щодо алгоритму дій у ситуації насильства).

Розуміючи складність здійснення навчального процесу через карантин, а нині – за умов воєнного стану, ми вибудовували наші взаємини зі слухачами виключно на демократичних, толерантних засадах, наприклад, щодо обов’язковості відвідування занять (1 – 2 рази на місяць).

Однак окремі слухачі зовсім не відвідують заняття й наш сайт, внаслідок чого неспроможні належно взаємодіяти зі студентами, інспекторами акредитаційних комісій, керівництвом університету.

Принагідно, зазначила Зоя Юрченко, хочеться нагадати міркування В. Сухомлинського, співзвучні обговорюваним проблемам: «Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягненнях, бо якщо не матиме руху вперед, неминуче відставатиме», «Навчання – це лише одна з пелюсток тієї квітки, що зветься вихованням».

Ірина Калита у своєму виступі звернула увагу слухачів на наступні сфери нормативно-правового регулювання перебування громадянина/громадянки України у статусі військовослужбовця та соціально-правового захисту членів їхніх сімей, а саме:

 • Права військовослужбовця;
 • Порядок отримання і структура матеріального забезпечення та страхового стажу на час перебування у ЗСУ;
 • Особливості матеріального забезпечення (в тому числі членів сімей) за умов недобровільного потрапляння військовослужбовця у полон;
 • Права на охорону здоров’я та пільги у цій сфері;
 • Особливості опікування інвалідами війни;
 • Преференції за умов наявності у військовослужбовця належної вислуги (у роках);
 • Одноразові грошові допомоги, виплати по звільненні із ЗСУ за умов належної вислуги у роках, якщо загинули, померли, стали жертвою нещасного випадку у лавах ЗСУ;
 • Грошове забезпечення через зміну місця служби, переведення;
 • Особливості працевлаштування дружини військовослужбовця та захист її права на працю за умов реорганізації, ліквідації, скорочення штатів;
 • Наявні пільги та гарантії.

Ірина Калита порекомендувала працівникам університету за необхідності звертатися для одержання адресної юридичної консультації до співробітників Юридичної клініки ННЮІ університету.

Зоя Юрченко провела кризову психологічну консультацію зі слухачами на тему «Як пережити біду або чи існують ліки від горя?» і побажала, аби ці поради не знадобилися нікому із присутніх на семінарі. З повним змістом консультації можна ознайомитися у рубриці «Кризове психологічне консультування» на сайті лабораторії: [https://vvppr.pnu.edu.ua/category/zabezpechennia-psykholoho-pedahohichnoh/].

Слухачі (разом 45 осіб) подякували за змістовний виклад інформації та корисні поради доповідачів.