Орієнтовна тематика годин академнаставників з питань духовного виховання

Орієнтовна тематика годин академнаставників для продовження проведення загальноуніверситетського циклу просвітницько-виховних семінарів навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи на тему «Духовний потенціал християнства у вихованні студентської молоді» на рівні студентської групи:

Життя Ісуса Христа як зразок та приклад для морального наслідування.

– Духовне спілкування з Богом як чинник саморозвитку і самовиховання студента.

– Релігійна культура в структурі етновиховного ідеалу українців.

– Духовність як субоснова саморозвитку цілісної особистості студента.

– Академічна доброчесність студента.

– Засоби масової комунікації як інструмент ідеологічного впливу в сучасному світі.

– Випробування як духовна практика самореалізації особистості у християнському дискурсі.

– Прояви саморуйнації особистості в субкультурі сучасної молоді.

– Духовно-моральна безпека особистості у сучасну епоху.

– Волонтерська діяльність як спосіб саморозвитку особистості у XXI столітті.

– Значення страждань для духовного саморозвитку особистості.

– Від моральних переконань – до морально стійкої поведінки.

– Духовно-моральні якості особистості.

– Сім’я як запорука духовного становлення особистості.

– Формування морального світогляду українця засобами народної педагогіки та релігії.

– Християнська генеза духу і духовності української родини.

– Емпатійність як моральна та духовна цінність й умова професійної придатності у сфері навчання і виховання дітей та молоді.

– Український християнський виховний ідеал та шляхи його реалізації.

– Особливості діяльності благодійної організації «Карітас УГКЦ» в м. Івано-Франківську та залучення до неї студентів університету.

– Християнські засади формування емоційно-інтимної готовності молоді до сімейного життя.

– Духовний потенціал народної мудрості.

– Типові особливості аморальної особистості.

– Потенціал кохання як чинника морального саморозвитку особистості.

– Дружба як цінність буття людини.

– Материнство і батьківство: щастя, відповідальність, місія.

– Злочинність як крайній вияв аморальності особистості.

– Здатність до любові та милосердя як особистісна чеснота.

– Виховне значення заповідей Божих.

– Біблія і наука про походження Ісуса Христа і народів Палестини.

– Ісус Христос як історична постать.

– Релігійно-філософський світогляд Т.Г. Шевченка: християнські домінанти.