Моніторинг травень 2021 (факультети, інститути)

Статистична довідка: за травень 2021 року структурними підрозділами університету було проведено 69 заходів організаційного характеру, 208 заходів відповідно до напрямків виховної роботи, з них:

 • морально-етичне виховання – 30;
 • інтелектуально-духовне виховання – 37;
 • національно-патріотичне виховання – 37;
 • громадсько-правове – 14;
 • художньо-естетичне виховання – 25;
 • трудове виховання – 8;
 • формування здорового способу життя – 17;
 • екологічне виховання – 10;
 • робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі студентами та їх батьками, позапланові заходи – 19;
 • профорієнтаційна діяльність – 7;
 • волонтерська діяльність – 2;
 • превентивне виховання – 2.

Педагогічний факультет

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
1. Організаційні заходи
1.1 Активізація роботи гуртків художньої самодіяльності, залучення студентів до участі у наукових гуртках, проблемних групах (онлайн) Упродовж року Завідувачі кафедр, академнаставники
1.2. Навчально-методичні семінари для кураторів Упродовж року Відділ виховної та психолого-педагогічної роботи
1.3. Обговорення у групах питання успішності навчання студентів Упродовж року Завідувачі кафедр, академнаставники
1.4. Залучення викладачів і студентів до участі в загально університетських виховних заходах, святах, конференціях Упродовж року Дирекція, завідувачі кафедр,

академнаставники

1.5. Періодичне обговорення на засіданнях ради Факультету питань про стан виховної роботи та звітів академнаставників Упродовж року Дирекція
1.6. Проведення онлайн-бесід академнаставників зі студентами на годинах куратора питань які є актуальними та на часі Упродовж року Академнаставники
1.7.  Проведення онлайн-зустрічей студентів з ректором університету Упродовж року Студентський сенат
2. Національно-патріотичне виховання
2.1. Проведення кураторських годин, присвячених історії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Педагогічного факультету (онлайн) Упродовж семестру Академнаставники
2.2. Проведення бесід, конкурсів, вікторин, брейн-рингів з історії України (онлайн) Упродовж семестру Академнаставники
2.3. Зустрічі з політичними та громадськими діячами, сучасними письменниками (онлайн) Упродовж року Дирекція, академнаставники
2.4. Фотовиставка «Україна понад усе» (онлайн) 2 семестр Дирекція, сенат
3. Інтелектуально-духовне виховання
3.1. Залучення студентів групи до наукової роботи (участь у міжвузівських, республіканських, університетських, факультетських наукових онлай-конференціях) Упродовж року Дирекція, академнаставники
3.2. Онлайн-бесіди та тренінги на актуальну тематику «Профілактика суїцидальної поведінки в молодіжному середовищі» Упродовж семестру Академнаставники та волонтери за сприяння відділу виховної та психолого-педагогічної роботи
3.3. Ознайомлення студентів з новими досягненнями науки та техніки, а також науковою роботою співробітників та викладачів кафедр. П семестр Дирекція, завідувачі кафедр, академнаставники
3.4. Участь студентів у науковій онлайн-конференції П семестр Завідувачі кафедр, академнаставники
3.5. Проведення заходу «Лист до матері» Травень Академнаставники,

Доц.. Русин Г. А.

3.6. Круглий стіл (онлайн) за участі голови ради молодих науковців Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника Травень Дирекція,

Воробець О.Д.

4. Громадянсько-правове виховання
4.1. Запрошення на години куратора студентів з юридичної клініки Юридичного інституту Упродовж року Навчально-виробнича лабораторія виховної та психолого-педагогічної роботи
4.2. Систематичне проведення онлайн-бесід щодо формування політичної та правової культури особистості Упродовж року Академнаставники
5. Морально-етичне виховання
5.1. Онлайн-бесіди і тренінги на теми «Етика спілкування в сім’ї», «Що таке мораль?», «Етика спілкування», «Морально-етичні засади професії педагога» та інші Упродовж року Академнаставники
5.2. Участь у благодійних акціях організації «Ти-Ангел» Упродовж року Академнаставники, дирекція
6. Екологічне виховання
6.1. Проведення онлайн-бесід на екологічну тематику Упродовж року Академнаставники
6.2. Інформаційні онлайн-акції до Дня довкілля, Дня Чорнобильської трагедії, Дня боротьби з палінням тощо Упродовж року Академнаставники
7. Художньо-естетичне виховання
7.1. Фотоконкурс «День вишиванки на Педагогічному факультеті» (онлайн) Травень Дирекція, сенат
7.2 Онлайн-зустрічі із місцевими письменниками, композиторами, художниками, майстрами народної творчості Упродовж семестру Дирекція, академнаставники
7.3 Онлайн-бесіди на теми художньо-естетичного виховання та розвитку творчості особистості Упродовж року Академнаставники
8. Трудове виховання
8.1. Проведення циклу онлайн-бесід із трудового законодавства Упродовж року Академнаставники
9. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
9.1. Бесіди про збереження належного санітарно-гігієнічного стану в аудиторіях факультету, кімнатах гуртожитку, громадських місцях Упродовж року Дирекція, академнаставники, органи студентського самоврядування
9.2. Години академнаставника про значення фізичної культури та спорту для здоров’я людини, роль здорового способу життя Упродовж року Академнаставники
9.3. Бесіди на теми: «Профілактика ВІЛ/СНІДу», «Наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління як соціальне зло та їх наслідки» Упродовж року Дирекція, студрада
9.4 Проведення заходів, присвячених Всесвітньому Дню боротьби з палінням Травень Академнаставники
10. Робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі студентами та їх батьками, позапланові заходи
  10.1. Організація онлайн-зустрічей з вчителями-новаторами міста, області Упродовж року Дирекція, академнаставники
  10.2. Залучення студентів до волонтерської роботи у Центрах соціальних служб. Залучення студентів до проведення спільних заходів з обласним та міським центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді Упродовж року Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
  10.3. Інформування батьків про життя і діяльність студентів, їх учбові успіхи і негаразди Упродовж року Академнаставники
  10.4. Проведення онлайн-зустрічі з працівниками міського центру зайнятості з метою інформування випускників про стан праці Упродовж  семестру Дирекція, академнаставники
  10.5. Презентація діяльності факультету на сайті університету Вподовж року доц. Русин Г.А.
  10.6. Обговорення питання про стан успішності студентів Упродовж року Академнаставники
  10.7. Своєчасне проведення індивідуальної роботи зі студентами Упродовж року Академнаставники
  10.8. Проведення виставки фахової літератури «Інновації у педагогічній освіті» Травень Працівники бібліотеки

Факультет туризму

№ з/п Назва заходу

 

Термін виконання Виконавець

 

1.Організаційна робота
1.1. Проведення онлайн-інструктажу з техніки безпеки Упродовж року Дирекція
1.2. Організація індивідуальних онлайн-зустрічей  з батьками студентів, онлайн-бесіди та консультації з питань навчання та виховання Упродовж року Дирекція
1.3. Проведення заходів щодо протидії хабарництву, зловживанням і корупції в закладах освіти Упродовж року Куратори, дирекція
1.4. Проведення старостату Щотижня Дирекція
1.5. Періодичне обговорення на засіданнях ради факультету питань про стан виховної роботи та звітів кураторів Упродовж року Дирекція
1.6. Визначення графіку проведення години куратора Упродовж року Заступник декана з виховної роботи, Куратори
1.7. Участь у навчально-методичних онлайн-семінарах для кураторів 1-3-х курсів Упродовж року Заступник декана з виховної роботи, Куратори
1.8. Наповнення сайту відділу виховної та психолого- педагогічної роботи Упродовж року Заступник декана з виховної роботи, Куратори
1.9. Участь у онлайн-брифінгах ректора зі студентами Упродовж року Заступник декана з виховної роботи, Куратори
1.10. Залучення викладачів і студентів до участі в загальноуніверситетських виховних заходах, святах, конференціях Упродовж року Дирекція, завідувачі кафедр, академнаставники
2. Національно-патріотичне виховання
2.1 Проведення кураторських годин онлайн на теми національно-патріотичного виховання Упродовж року Куратори
2.2 До Дня вишиванки провести флешмоб Травень Куратори, студентський сенат, профком, актив
2.3 Онлайн-зустрічі з учасниками АТО Упродовж року Куратори, студентський сенат, профком, актив
3. Інтелектуально-духовне виховання
3.1 Онлайн-зустрічі з духовним наставником о. Володимиром Упродовж року Дирекція, куратори
3.2 Брейн-ринг (онлайн) Упродовж року Куратори, студентський сенат, профком, актив
3.3 Залучення студентів групи до наукової роботи (участь у міжвузівських, республіканських, університетських, факультетських наукових онлайн-конференціях) Упродовж року Куратори, студентський сенат, профком, актив
3.4 Проведення онлайн-лекцій на тему «Алкогольна залежність», «Шкідлива їжа. Що ми їмо?», «Любов – найвища цінність», «Інтернет залежність» Упродовж року Дирекція
3.5 Залучення студентів до співпраці з благодійними організаціями, волонтерство Упродовж року Дирекція, куратори, студентський профком, сенат
3.6 Співпраця студентів з молодіжними громадськими організаціями Упродовж року Куратори, студентський профком, сенат
3.7 Проведення зустрічі з випускниками – «Особистість – виховує особистість» Травень Дирекція, студентський профком, сенат
3.8 Проведення онлайн-лекції – «Корупція як соціальне явище» Упродовж року Куратори
3.9 Проведення акції з благоустрою: «Я – громадянин, я – патріот, я – житель свого міста» Упродовж року Куратори
3.10 Проведення благочинних акцій для дітей-сиріт Упродовж року Куратори, студентський профком, сенат
4. Громадянсько-правове виховання
4.1 Онлайн-зустрічі з представниками правоохоронних органів Упродовж року Куратори, студентський профком, сенат
4.2 Тематична виховна година, присвячена відзначенню «Дня захисту прав людини» Упродовж року Куратори, студентський профком, сенат
4.3 Систематичне проведення онлайн-бесід щодо формування політичної та правової культури особистості Упродовж року Куратори, студентський профком, сенат
5. Морально-етичне виховання
5.1 Онлайн-бесіди і тренінги на теми «Етика спілкування в сім’ї», «Що таке мораль?», «Етика спілкування», «Морально-етичні засади професії педагога» та інші Упродовж року Куратори
5.2 Залучення студентів до заходів художньої творчості міста Упродовж року Куратори
5.3 Відзначення Дня університету Травень Куратори, студентський профком, сенат
6. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
6.1 Проведення в онлайн-режимі акцій; відкритих обговорень; профілактичних бесід з фахівцями; перегляд документальних фільмів на тему: «СНІД – це стосується кожного» Упродовж року Дирекція, куратори, студентський сенат, профком
6.2  Проведення в онлайн-режимі зустрічей, бесід, кінолекторіїв на теми:

– Поміняй цигарку на цукерку;

– Інфекційні захворювання;

– Шкідливість наркотиків, алкоголю і тютюнопаління;

– Здоров’я майбутніх матерів;

– Безпечний секс;

– Шкода від нервових зривів. Стреси

Упродовж року Дирекція, куратори, студентський сенат, профком
6.3  Проведення в онлайн-режимі тематичних лекцій, зустрічей, акцій, спрямовані на пропаганду здорового способу життя (конкурс на краще фото, стінгазету, показ фільмів і т.п. ) Упродовж року Дирекція, куратори, студентський сенат, профком

Факультету природничих наук

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні особи
1. Організаційні заходи
1.1. Активізація роботи гуртків художньої самодіяльності, залучення студентів до участі у виховних масових заходах. Упродовж року Деканат, куратори
1.2. Навчально-методичні онлайн-семінари для кураторів. Упродовж року Навчально-виробнича лабораторія виховної та психолого-педагогічної роботи
1.3. Онлайн-обговорення у групах питань успішності навчання та відвідування занять студентами. Упродовж року Завідувачі кафедр, куратори, старости
2. Національно-патріотичне виховання
2.1. Проведення онлайн кураторських годин, присвячених історії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Факультету природничих наук. Упродовж семестру Куратори
2.2. Онлайн-зустрічі з політичними та громадськими діячами, науковцями та видатними особистостями нашого краю. Упродовж року Деканат, куратори
3. Інтелектуально-духовне виховання
3.1. Залучення студентів до наукової роботи (участь у міжвузівських, університетських, факультетських і всеукраїнських наукових онлайн-конференціях). Упродовж року Деканат, куратори
3.2. Онлайн-бесіди та тренінги на тему «Профілактика суїцидальної поведінки в молодіжному середовищі». Упродовж семестру Куратори та волонтери за сприяння навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи
4. Громадянсько-правове виховання
4.1. Систематичне проведення онлайн-бесід щодо формування політичної та правової культури особистості. Упродовж року Куратори
4.2. Проведення в режимі online тематичної виховної години, присвяченої відзначенню «Дня захисту прав людини» Упродовж року Куратори, студентський профком, сенат
5. Морально-етичне виховання
5.1. Онлайн-бесіди і тренінги на тему «Етика спілкування в сім’ї». Упродовж року Куратори
5.2. Залучення студентів до заходів художньої творчості міста Упродовж року Куратори
6. Екологічне виховання
6.1. Проведення онлайн-бесід на екологічну тематику. Упродовж року Куратори
6.2. Інформаційні онлайн-акції до Дня довкілля, Дня Чорнобильської трагедії, Дня боротьби з палінням тощо. Упродовж року Куратори
7. Художньо-естетичне виховання
7.1. Онлайн-зустрічі з місцевими письменниками, композиторами, художниками, майстрами народної творчості Упродовж семестру Деканат, куратори
7.2. Онлайн-бесіди на теми художньо-естетичного виховання та розвитку творчості особистості Упродовж року Куратори
7.3. Відзначення Дня університету (онлайн) Травень Деканат, куратори, студентський сенат
8. Трудове виховання
8.1. Включення студентів Факультету природничих наук у процес самоврядування та самообслуговування. Упродовж року Куратори
8.2. Проведення циклу онлайн-бесід з трудового законодавства Упродовж року Куратори
9. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
9.1. Проведення онлайн-бесід зі студентами про їх залучення до участі в спортивних гуртках, секціях, олімпіадах, змаганнях Упродовж року Деканат, куратори , органи студентського самоврядування
9.2. Години кураторів онлайн про значення фізичної культури та спорту для здоров’я людини, роль здорового способу життя. Упродовж року Куратори
9.3. Онлайн-бесіди на теми: «Профілактика ВІЛ/СНІДу», «Наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління як соціальне зло та їх наслідки». Упродовж року Деканат,

студентський сенат

9.4. Проведення заходів, присвячених Всесвітньому Дню боротьби з палінням. Травень Куратори
10. Робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі студентами та їх батьками, позапланові заходи
10.1. Залучення студентів до волонтерської роботи у Центрах соціальних служб. Залучення студентів до проведення спільних заходів з обласним та міським центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді. Упродовж року Деканат
10.2. Обговорення онлайн питання про стан успішності студентів. Упродовж року Куратори
10.3. Своєчасне проведення індивідуальної роботи зі студентами. Упродовж року Куратори
10.4. Інформування онлайн батьків про життя і діяльність студентів, їх учбові успіхи і негаразди. Упродовж року Куратори

Навчально-науковий Інститут мистецтв

з/п

Зміст роботи Дата

проведення

Відповідальні
1.Організаційна робота
1.1 Проведення зборів, онлайн-нарад з кураторами, старостами груп, представниками студентського самоврядування щодо питань організації виховної роботи із студентами Інституту мистецтв у 2020/2021 навчальному році Упродовж року Директор, заступник директора з виховної роботи (далі – заст. директора), зав. кафедрами, куратори, старости груп, голова Сенату Інституту, студради, голова студентської профспілки
1.2 Проведення онлайн-засідань Сенату Інституту, комітетів Сенату, студентської профспілки Щомісяця (за окремим планом) Голова Сенату, голова профспілкового комітету
1.3 Проведення онлайн звітно-виборчих конференцій Сенату Інституту За планом Голова Сенату, голова студентського профспілкового комітету, директор, заст. директора
1.4 Проведення онлайн виховних годин кураторами Один раз на тиждень Куратори
1.5 Організація та проведення онлайн відкритих годин кураторами Упродовж року Директор, заст. директора, зав. кафедрами, куратори
1.6 Проведення старостатів Друга середа місяця Заст. директора, старости
1.7 Організація та проведення онлайн-зустрічі з головою Сенату університету, з головою профспілкового комітету університету Впродовж року Заст. директора, голова Сенату, голова профспілкового комітету Інституту
1.8 Надання індивідуальних онлайн-консультацій новопризначеним кураторам, старостам академічних груп Упродовж року Директор, заст. директора
1.9 Зустрічі керівництва Інституту із малозабезпеченими студентами Інституту Упродовж року Директор, заст. директора, зав. кафедрами
1.10 Участь кураторів у навчально-методичному онлайн-семінарі За планом Директор, заст. директора, зав. кафедрами
1.11 Проведення конкурсу «Краща академічна група 2020/2021 навчального року» Упродовж року Заст. директора, куратори, голова Сенату
2.Профорієнтаційна робота
2.1 Залучення випускників до профорієнтаційної та виховної роботи; сприяння проведенню культурно-масових заходів за їх участю з метою підтримки корпоративного настрою, розповсюдження ідеалів Інституту мистецтв, формування мистецько-інформаційного середовища Упродовж року Директор, заст. директора, зав. кафедрами, куратори, старости, голова Сенату, голова студентської профспілки
2.2 Проведення кураторами роботи серед студентів із метою організації набору в інституті мистецтв під девізом «Кожному випускнику – гідну зміну» Упродовж року Куратори
2.3 Проведення агітаційної роботи в регіонах через студентів та випускників Інституту Упродовж року Директор, заст. директора, зав. кафедрами, куратори, старости груп, голова Сенату, голова студпрофспілки
2.4 Участь студентів і працівників Інституту у профорієнтаційних заходах онлайн, організованих кафедрами Упродовж року Заст. директора
2.5 Проведення профінформаційних онлайн-тренінгів для викладачів Інституту за підтримки спеціалістів Івано-Франківського регіонального центру зайнятості Упродовж року Заст. директора, куратори
2.6 Проведення рекламних заходів щодо діяльності Інституту шляхом розміщення інформації в ЗМІ, зокрема, висвітлення культурно-просвітницьких заходів Інституту у мережі Інтернет (сайт Інституту, університету, соціальні мережі) Упродовж року Заст. директора
2.7 Створення та адміністрування на сайті Інституту проектів «Наші випускники», «Перспективи спеціальностей». Систематичне їх наповнення, адміністрування Упродовж року Заст. директора
3. Національно-патріотичне виховання
3.1 Проведення онлайн-лекцій для студентів I-III курсів з історії рідного краю, університету, Інституту Упродовж року Директор, заст. директора, зав. кафедрами, куратори
3.2 Організація постійно діючої рубрики на сайті Інституту «Цей день в історії України» – про визначні пам’ятні дати та ювілеї Упродовж року Голова Сенату, старости, куратори
3.3 Організація та проведення засідань професійного клубу «Артефакт» та «Фольклорної вітальні» (онлайн) Упродовж року Заст. директора, куратори, голова Сенату
3.4 Організація онлайн-заходів до Дня пам’яті та примирення. Травень Директор, заст. директора, куратори, зав. кафедрами
3.5 Організація онлайн-заходів до Дня Європи (третя субота травня) Травень Голова Сенату, старости, куратори
3.6 Участь у онлайн-заходах, присвячених Дню пам’яті жертв політичних репресій (21 травня) Травень Заст. директора, куратори, зав. кафедрами
4. Художньо-естетичне виховання
4.1 Проведення онлайн-показів творчих робіт Упродовж року Завідувачі кафедр
4.2 Онлайн-виставки робіт викладачів та студентів кафедри методики викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Упродовж року Тимків Б.М., викладачі кафедри методики викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
4.3. Онлайн-виставки робіт викладачів та студентів кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації. Упродовж року Бойчук Б.В., викладачі кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації
4.4. Проведення майстер-класів:

–       мокрого валяння з вовни (фелтінгу), в техніці сухого валяння, виготовлення дитячої іграшки, з виготовлення святкової упаковки для солодощів,

–       з флористики на теми: «Квітковий аксесуар», «Композиція із квітів на оазисі», із готичного письма (передбачає й короткий лекторій-презентацію на тему: «Історія писемності та майстерність каліграфії»),«Мистецтво пастелі»,

–       з фешн-ілюстрації (передбачає створення власного модного образу шляхом колажування поліграфічних зразків), «Макетний метод конструювання» (передбачає виготовлення макета та базового лекала сукні), об’ємні формоутворення (метод макетування)

Упродовж року Викладачі кафедри дизайну і теорії мистецтв.
4.5 Онлайн-виставка викладачів кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації «Простір творчості» у виставковій залі Івано-Франківської НСХ України. Квітень-травень Викладачі кафедри ОДПМР
4.6 Онлайн-вечір класичного дуету Травень Круль П.Ф., викладачі кафедри виконавського мистецтва
4.7 Майстер-класи викладачів кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації за спеціалізація ми: іконопис, малярство, графіка, скульптура і реставрації на науковому пікніку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Травень Бойчук Б.В., викладачі кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації
4.8 Проведення викладачами кафедри методики викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

майстер-класів (кераміка, метал, текстиль, шкіра, соломка тощо) на науковому пікніку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Травень Тимків Б.М., викладачі кафедри методики викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
4.9 Участь у відзначенні Дня національного університету ім. В. Стефаника

 

Травень Директор, заст. директора, зав. кафедрами
5. Моральне, громадянсько-правове виховання
5.1 Проведення в академгрупах онлайн-бесід, тематичних зборів, диспутів з питань етики, моралі, гендерного та сексуального виховання, безпечного материнства і відповідального батьківства, проблем сімейного життя Упродовж року Директор, заст. директора, зав. кафедрами, куратори
5.2 Проведення онлайн-бесід, круглих столів на тему: «Толерантність та повага до інших культур одна з головних засад формування моральної культури особистості» Упродовж року Директор, заст. директора, зав. кафедрами, куратори
5.3 Проведення кураторських годин з нагоди Дня Європи в Україні (третя субота травня) на тему: «Права та свободи особистості у європейських країнах» Травень Куратори
6. Спортивно-оздоровча, туристична робота
6.1 Просвітницька діяльність щодо боротьби із загрозою коронавірусу. Упродовж року Заступник директора, куратори, Голова сенату, голова студ. профспілки
6.2 Проведення онлайн-бесід з питань охорони здоров’я зі студентами Інституту. Онлайн-зустрічі на факультетах на тему «Активний відпочинок як здоровий спосіб життя» Упродовж року Куратори, заст. директора, голова Сенату
6.3 Студентський челендж для пропагування бігу «Рух – життя!» Квітень-червень Студентське самоврядування
7. Волонтерська діяльність
7.1 Участь студентів Інституту в благодійних акціях для дітей-сиріт та інвалідів Упродовж року Куратори, голова Сенату, голова студпрофкому, заст. директора
7.2 Проведення благодійних акцій на підтримку учасників АТО та вимушених переселенців Упродовж року Куратори, голова Сенату, голова студпрофкому, заст. директора

 

Факультету історії, політології і міжнародних відносин

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
1. Організаційні заходи
1.1 Активізація роботи гуртків художньої самодіяльності, залучення студентів до участі у наукових гуртках, проблемних групах Упродовж року Гаранти ОП, куратори
1.2 Інструктивно-методичні онлайн-наради із кураторами Упродовж року НВЛ виховної та психолого-педагогічної роботи ПНУ. Заступник з виховної роботи Галицька-Дідух Т.В.
1.3 Онлайн-обговорення у групах питань успішності навчання та відвідування занять студентами. Проведення онлайн-анкетування по якості освітнього процесу Упродовж року Рада з якості, НВЛ виховної та психолого-педагогічної роботи ПНУ. Заступник з виховної роботи Галицька-Дідух Т.В.
1.4 Онлайн-обговорення на засіданнях Вченої ради Факультету та засіданнях кафедр питань про стан виховної роботи та звітів кураторів Упродовж року Деканат, гаранти
1.5 Проведення онлайн-бесід кураторів зі студентами на годинах куратора Упродовж року Куратори, гаранти ОП
1.6  Проведення онлайн-зустрічей студентів з ректором університету Упродовж року Студентський сенат
1.7 Психологічний супровід навчально-виховного процесу. Упродовж року НВЛ виховної та психолого-педагогічної роботи ПНУ.
2. Національно-патріотичне виховання
2.1. Проведення онлайн кураторських годин, присвячених історії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Факультету історії, політології та міжнародних відносин. Проведення конкурсів і змагань на цю тематику. Упродовж року Гаранти ОП , куратори
2.2. Проведення бесід, конкурсів, вікторин, брейн-рингів з історії України Упродовж року Куратори
2.3. Онлайн-зустрічі з політичними та громадськими діячами, воїнами АТО Упродовж року Гаранти ОП,куратори
2.4. Конкурс пісень на військово-патріотичну тематику Упродовж року Голова студентського профкому
2.5. Проекти «Виклики ХХІ ст.», «Кібер-розум в Україні», «Російські фейки в умовах гібридної війни» Квітень-травень Заступник з виховної роботи Галицька-Дідух Т.В.
2.6. До Дня героїв бесіда «Ті, що пройшли крізь вогонь» Травень Куратори груп
2.7 Зустріч з учасниками АТО, випускниками Факультету Упродовж року Студентське самоврядування
3. Інтелектуально-духовне виховання
3.1. Залучення студентів групи до наукової роботи (участь у міжвузівських, республіканських, університетських, факультетських наукових онлайн-конференціях).Залучення студентів до міжнародних проектів Упродовж року Деканат, гаранти ОП, куратори
3.2. Ознайомлення студентів з новими досягненнями науки та техніки, а також науковою роботою співробітників та викладачів кафедр на сайті факультету Упродовж року Завідувачі кафедр, гаранти ОП, куратори
3.3. Участь студентів у наукових онлайн-конференціях. Публікації матеріалів у співавторстві Упродовж року Завідувачі кафедр, викладачі
3.4. Навчання студентів по грантових програмах Упродовж року Завідувачі кафедр, викладачі
3.5. Інтелектуальний конкурс «Що? Де? Коли?» Упродовж року Заступник з виховної роботи Галицька-Дідух Т.В., профком
3.6. Читання онлайн-лекцій викладачами Факультету учням гімназій і ліцеїв Івано-Франківська Упродовж року Заступник з виховної роботи Галицька-Дідух Т.В.
3.7. Школа молодого політолога, Школа молодого історика Упродовж року Єгрешій О.І., Березовська-Чміль О., Абрамчук Н.
3.8. Підготовка сиріт до ЗНО з історії Упродовж року Заступник з виховної роботи Галицька-Дідух Т.В.
3.9. Заходи щодо співробітництва з європейськими організаціями на різному рівні Упродовж року Завідувачі кафедр
4. Громадянсько-правове виховання
4.1. Систематичне проведення онлайн-бесід щодо формування політичної та правової культури особистості Упродовж року Куратори
4.2. Проведення онлайн-дискусії: «За яких умов можливий компроміс? Як його досягнути?» Упродовж року Куратори
4.3. Тематична виховна година, присвячена виробленню навичок і звичок законослухняності як продукту свідомого ставлення до громадянського обов’язку (онлайн) Травень Куратори
5. Морально-етичне виховання
5.1. Конкурс соціальних роликів Упродовж року Заступник з виховної роботи Галицька-Дідух Т.В.
5.2. Акція «Здай кров-врятуй життя!» І-ІІ семестри Куратори
5.3. Онлайн-бесіда «Причини конфліктних ситуацій у групі, методика їх розв’язання» Упродовж року Заступник з виховної роботи Галицька-Дідух Т.В.
5.4. Виховні онлайн-години, присвячені волонтерству Травень  Куратори
6. Екологічне виховання
6.1. Проведення онлайн-бесід на екологічну тематику. Зокрема, «Культура сортування сміття», «Екологічне пакування» та ін. Упродовж року Куратори
6.2 Інформаційні акції до Дня довкілля, Дня Чорнобильської трагедії Квітень-травень Куратори
7. Художньо-естетичне виховання
7.1. Онлайн-бесіди на теми художньо-естетичного виховання та розвитку творчості особистості Упродовж року Куратори
7.2. Конкурс бардівської пісні Упродовж року Куратори
7.3. Конкурси поезії Упродовж року Куратори
7.4 Залучення студентів до заходів художньої творчості Упродовж року Органи студентського самоврядування, куратори
7.5. Відзначення Дня університету Травень Деканат, куратори, студрада
7.6. Конкурс відеороликів на соціальну тематику Травень Старости груп
8. Трудове виховання
8.1. Включення студентів в процес самоврядування та самообслуговування Упродовж року Куратори, кафедри
8.2. Проведення циклу онлайн-бесід із трудового законодавства Упродовж року Куратори
9. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
9.1. Години кураторів про значення фізичної культури та спорту для здоров’я Упродовж року Куратори
9.2. Онлайн-бесіди на теми: «Профілактика ВІЛ/СНІДу», «Наркоманія, алкоголізм – трагедія нового тисячоліття» Упродовж року Деканат, студрада
9.3. Проведення онлайн-заходів, присвячених Всесвітньому Дню боротьби з палінням Травень Куратори
9.4. Залучення студентів до участі в спортивних гуртках, секціях, олімпіадах, змаганнях Упродовж року Деканат, куратори, органи студентського самоврядування

Факультет філології

п/п

Зміст роботи Термін

виконання

Відповідальний  
1. Організаційні заходи
1.1 Залучення викладачів, студентів  до участі в загальноуніверситетських виховних заходах Упродовж року Деканат, завідувачі кафедр, куратори  
1.2 Залучення викладачів і студентів до участі в міжвузівських творчих зустрічах Упродовж року Деканат, куратори  
1.3 Підведення академнаставниками підсумків другої сесії: рекомендації, поради щодо оптимізації навчального процесу ІІ семестр Академнаставники  
1.4 Заходи, передбачені планами кафедр Факультету філології Упродовж року Завідувачі кафедр, викладачі кафедр  
2. Національно-патріотичне виховання
2.1. Онлайн-зустрічі із учасниками національно-визвольних змагань, бійцями АТО. Упродовж року Рега Д.О.,

академнаставники

2.2. Онлайн-зустрічі з відомими письменниками, діячами науки та культури. Проведення відкритих лекцій, круглих столів. Упродовж року Деканат
2.3. Святкування Міжнародного дня філолога (онлайн) Травень 2021 р. Деканат, академнаставники, актив студентів
2.4. Святкування Дня конституції Польщі (онлайн) Травень 2021 р. Деканат, куратори, викладачі, актив студентів
2.5. Святкування Дня вишиванки (онлайн) Травень 2021 р. Факультет філології
2.6. Заходи, передбачені планом кафедр Факультету філології Упродовж року Завідувачі кафедр, викладачі кафедр
3. Інтелектуально-духовне виховання
3.1. Залучення студентів до участі в науково-практичних і звітних онлайн-конференціях університету, наукових проблемних гуртках, гуртках художньої самодіяльності, в інститутському хорі, спортивних секціях. Упродовж року Деканат, академнаставники  
3.2. Онлайн-презентація нових видань кафедр Факультету філології Упродовж року Завідувачі кафедр, викладачі
3.3. Заходи, передбачені планами кафедр Факультету філології Упродовж року Завідувачі кафедр, викладачі кафедр
4. Морально-етичне виховання
4.1. Проведення академнаставниками онлайн-бесід зі студентами про культуру поведінки вдома, на факультеті, в гуртожитку та у громадських місцях. Проведення психологічних онлайн-тестувань щодо морально-психологічного клімату в студентських групах Упродовж року Академнаставники  
4.2. Проведення онлайн-бесід на тему «Булінг у закладах освіти» Упродовж року Академнаставники  
4.3. Онлайн-Бесіди щодо підвищення рівня правових знань та правової культури молоді Упродовж року Академнаставники  
4.4. Заходи, передбачені планом кафедр Факультету філології Упродовж року Завідувачі кафедр, викладачі кафедр  
5. Екологічне виховання
5.1. Проведення санітарно-гігієнічних перевірок у гуртожитку Упродовж року Академнаставники  
5.2. Онлайн-бесіди на тему збереження природи: «Про збереження первоцвітів» Упродовж року, весна 2021 р. Академнаставники  
5.3. Заходи, передбачені планом кафедр Факультету філології Упродовж року Завідувачі кафедр, викладачі кафедр  
6. Художньо-естетичне виховання
6.1. Підготовка до творчого звіту художньої самодіяльності Весна 2021 р. Деканат, академнаставники, актив студентів  
6.2. Нлайн-перегляди україномовних, польськомовних, чеськомовних фільмів у рамках діяльності кіно-клубу Факультету філології. Проведення онлайн-дискусій після перегляду кінострічок. Упродовж року Академнаставники, викладачі.  
6.3. Вечори студентської поезії Упродовж року Деканат, студентський актив
7. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
7.2 Заходи щодо протидії наркоманії, пропаганди здорового способу життя Упродовж року Куратори  
8. Робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі студентами та їх батьками, позапланові заходи  
8.1. Постійне онлайн-інформування батьків про успішність та поведінку студентів Упродовж року Деканат Факультету, академнаставники  
8.2. Організація ярмарку вакансій, зустрічі з роботодавцями Квітень-травень

2021 р.

Деканат,куратори

академнаставники

 
8.3 Заходи, передбачені планом кафедр Факультету філології Упродовж року Завідувачі кафедр, викладачі кафедр  

Юридичний інститут

з/п

Назва заходу Термін проведення Виконавець
I. Організаційні заходи
1.1. Організація роботи інформаційної студії (випуск студентської газети «ЮрФакти+», робота радіо «ЮристФМ», студентського телебачення «ЮрТВ» Упродовж року Координаційна рада студентського самоврядування, студенти
1.2. Онлайн-зустрічі студентів з ректоратом університету Упродовж року Куратори, координаційна рада студентського самоврядування, старости академгруп
1.3. Проведення в онлайн-мережі годин куратора за участю представників студентського самоврядування. Орієнтовний перелік тем, напрямів роботи для годин куратора:

• знайомство з групою (1 курс, призначення перше);

• про організацію співпраці куратора та групи;

• особливості навчання в умовах пандемії, спричиненої COVID-19

• про етику міжособистісних стосунків у групі;

• збір даних про студентів методом анкетування;

• вибори органів студентського самоврядування групи (1 курс);

• система виховної роботи в університеті;

• ознайомлення студентів із правилами внутрішнього розпорядку;

• ознайомлення студентів із системою навчання (1 курс);

• як працювати в бібліотеці (1 курс);

• проблеми адаптації студентів до умов університету (1-2 курси);

• студентське самоврядування;

• як краще організувати навчальну та самостійну роботу;

• аналіз відвідування студентами групи занять;

• стан успішності та дисципліни в групі;

• обговорення результатів сесії;

• підготовка до екзаменаційної сесії (форми активізації навчання, самопідготовка студентів, оптимальна організація робочого дня під час підготовки до іспитів);

• підведення підсумків навчального семестру (року);

• зустрічі з представниками організацій, фірм, провідними спеціалістами випускних кафедр, випускниками, магістрантами, аспірантами;

• зустрічі з цікавими та видатними людьми України;

мовленнєва культура, зовнішній вигляд студента;

• про профілактику та запобігання розповсюдженню в студентському середовищі негативних явищ (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, СНІДу);

• здоровий спосіб життя – запорука успішної самореалізації особистості;

• ґендерні аспекти спілкування в студентській групі

Упродовж року Куратори, координаційна рада студентського самоврядування
1.4. Залучення студентів у гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції Упродовж року Куратори, координаційна рада студентського самоврядування, старости
2. Національно-патріотичне виховання
2.1. Онлайн-святкування Дня вишиванки Травень Куратори, координаційна рада студентського самоврядування, старости академгруп
3. Морально-правове, духовне виховання
3.1. Залучення студентів до співпраці з благодійними організаціями, волонтерство Упродовж року Куратори, заступник з виховної роботи
3.2. Співпраця студентів з молодіжними громадськими організаціями Упродовж року Куратори, координаційна рада студентського самоврядування
3.3. Проведення духовних онлайн-бесід Квітень-травень Куратори, координаційна рада студентського самоврядування
3.4. Проведення заходу до Дня Матері Травень Куратори, координаційна рада студентського самоврядування, старости академгруп
4. Екологічне виховання
4.1. Участь в екологічних акціях Упродовж року Куратори, координаційна рада студентського самоврядування, старости академгруп
5. Превентивне виховання
5.1. Організація та проведення онлайн-зустрічей, бесід, кінолекторіїв на теми:

·       інфекційні захворювання;

·       шкідливість наркотиків, алкоголю і тютюнопаління;

·       здоров’я майбутніх матерів;

·       безпечний секс;

·       шкода від нервових зривів, стресів.

Упродовж року Куратори, заступник з виховної роботи
5.2. Проведення тематичних онлайн-лекцій, зустрічей, акцій, спрямованих на пропаганду здорового способу життя (конкурс на краще фото, стінгазету, показ фільмів і т.п.) Упродовж року Куратори, координаційна рада студентського самоврядування, старости академгруп

Факультет математики та інформатики

№ п/п Зміст заходу Термін проведення Відповідальний  
I. Організаційні заходи  
1.1 Здійснення контролю за проведенням виховних годин Упродовж року Деканат  
2. Національно-патріотичне виховання  
2.1. Онлайн-проведення виховних годин на патріотичну тематику Упродовж року Академнаставники
2.2. «Дні вишиванки» на факультеті Раз на семестр Студентський сенат, профком  
2.3. Проведення квестів, виховних годин на тему:  «Мій рідний край», «Моє рідне місто»,  «Мій рідний університет» (онлайн) До 27 травня Деканат, академнаставники  
2.4. «Дні вишиванки» на факультеті Раз на семестр Студентський сенат, профком  
3. Інтелектуально-духовне виховання  
3.1. Випуск тематичних радіопередач Щомісяця Студентський профком  
3.2. Рубрика «Цей день в історії математики» чи «Цей день в історії інформаційних технологій» Щомісяця Сенат, профком  
3.3. Проведення циклу онлайн-ігор «Що? Де? Коли?» Раз на два місяці Профком  
3.4. Випуск факультетської газети «Міф-time» Раз на два місяці Сенат  
3.5. Участь у науковому семінарі, присвяченому Дню науки; участь у заходах до Дня університету (онлайн) 13 травня Деканат, завідувачі кафедр  
4. Громадсько-правове виховання  
4.1. Проведення онлайн-лекцій на тему: «Формування правової культури студентів шляхом подолання правового нігілізму». Закони та нормативні акти Упродовж року Деканат, академнаставники  
4.2. Проведення онлайн-лекцій, бесід на тему: «Громадянське суспільство як основа правової держави», «Роль адміністративного права у житті громадян», «Норми цивільного права»,  Упродовж року Академнаставники  
5. Морально-етичне виховання  
5.1. Вивчення та аналіз морально-психологічного клімату в академічних групах Упродовж року Заступник декана з виховної роботи, академнаставники  
5.2. Проведення в мережі online годин академнаставника з морально-етичного виховання Упродовж року Академнаставники  
6. Трудове виховання  
6.1. Проведення онлайн-бесід – «Формування фахових навичок, сприяння оволодінню студентами нормами професійних відносин у трудовому колективі під час навчання» Упродовж року Заступник декана з виховної роботи, академнаставники  
6.2. Залучення студентів до профорієнтаційної роботи факультету Упродовж року Деканат  
7. Робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота 

зі студентами та їх батьками, позапланові заходи

 
7.1. Онлайн-обговорення на засіданнях Ради факультету питань про стан виховної роботи зі студентами та звітів академнаставників Упродовж року Деканат  
7.2. Вивчення і поширення досвіду кращих академнаставників. Надання академнаставникам науково-методичної допомоги Упродовж року Деканат, кафедри  
7.3. Залучення викладачів і студентів до участі в загальноуніверситетських виховних заходах, святах, онлайн-конференціях Упродовж року Деканат  

Фізико-технічний факультет

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Організаційні заходи
1.1. Щотижневе проведення години куратора Упродовж року Куратори
1.2. Контроль за проведенням заходів у навчальних групах Упродовж року Деканат
1.3. Участь кураторів у роботі навчально-методичного семінару для кураторів 1-3-х курсів Упродовж року Куратори
1.4. Залучення викладачів і студентів до участі у загальноуніверситетських виховних заходах, святах, онлайн-конференціях Упродовж року Деканат,куратори
1.5. Обговорення на засіданнях ради факультету питань про стан виховної роботи зі студентами та звітів кураторів Упродовж року Деканат,куратори
2. Національно-патріотичне виховання
2.1. Проведення онлайн-бесід в академгрупах на національно-патріотичну тематику Упродовж року Куратори 
2.2. День вишиванки Травень Студ. сенат,студ. профком, куратори
3. Громадсько-правове виховання
3.1. Онлайн-бесіди з техніки безпеки, охорони життя, правил внутрішнього розпорядку. Упродовж року Деканат,куратори
3.2. Онлайн-бесіди та тему «Права людини», «Захист прав людини» Упродовж року Деканат, куратори
4. Морально-етичне виховання
4.1. Проведення в академгрупах онлайн-бесід на морально-етичні теми Упродовж року Деканат, куратори
4.2. Проведення благодійної акції «Допомога дітям-сиротам» Упродовж року Студ. сенат, студ. профком
5. Художньо-естетичне виховання
5.1. Організація популяризації поезії та прози, художнього читання. Упродовж року Студентський сенат
6. Трудове виховання
6.1 Робота в гуртках технічної творчості Упродовж року Деканат, студентський сенат, студентський профком
7. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
7.1. Участь у загальноміських заходах спрямованих на популяризацію здорового способу життя (Велодень, Напівмарафон) Упродовж року Студ. сенат, студ. профком, куратори
8. Робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі студентами та їх батьками, позапланові заходи
8.1. Проведення онлайн-бесід зі студентами про норми поведінки в університеті, гуртожитках поза їх межами та виховання бережливого ставлення до майна університету Упродовж року Деканат, куратори

Факультет фізичного виховання і спорту

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1.1. Онлайн-перегляд кінофільму про шкідливість алкоголю та паління для життя людини Протягом року Профком,

куратори груп

1.2. Проведення онлайн-тестів з визначення рівня фізичної підготовленості студентів факультету Травень Заступник декана з виховної роботи, голова СК «Наука»,

викладачі

1.3. Участь у  онлайн-заходах присвячених Дню університету Травень Заступник декана з виховної роботи,

студенти груп

1.4. Робота дискусійного клубу «Національна доктрина розвитку фізичної культур і спорту» Травень Кафедра ТіМФКіС
1.5. Проведення круглого столу «Наркоманія в Україні та шляхи її подолання» (онлайн) Травень Кафедра фізичної реабілітації

Факультет психології

п/п

Зміст заходу Термін виконання Відповідальний за виконання
1.1 Контролювання проведення виховних заходів у навчальних групах згідно планів академнаставників. Протягом навчального року Заступник декана філософського факультету  з виховної роботи Федоришин Г.М.
1.2 Обговорення на засіданнях вченої ради факультету психології питань виховної роботи та звітів академнаставників. 2-3 рази в семестр поточного навчального року Заступник декана філософського факультету з виховної роботи Федоришин Г.М.
1.3 Проведення в академічних групах Круглих столів, диспутів, бесід на актуальні теми сьогодення, суспільних процесів в університеті,  місті, в цілому по Україні та світі (онлайн) Постійно протягом 2020/2021 навчального року Деканат, наставники академічних груп, відповідальний за виховну роботу на факультеті
1.4 Проведення онлайн-зустрічі з випускниками факультету на тему: “Працевлаштування випускника факультету психології. Які виникають проблем?” квітень-травень 2021 року деканат, академнаставники, завідувачі випускних кафедр.
1.5 Провести урочистості, присвячені Дню університету. Травень 2021 року Заступники декана філософського факультету  з виховної роботи Федоришин Г.М., студентський сенат.

Економічний факультет

п/п

Назва заходу Відмітка про

виконання

Відповідальний
I. Організаційні заходи
1.1. Робота із старостами академічних груп та проведення старостатів Упродовж року, щопонеділка Заступники декана з виховної роботи, старости академічних груп, студентський сенатор, профорг
1.2. Проведення годин куратора (відображається у відповідному журналі згідно індивідуальних планів роботи кураторів) Упродовж року, двічі на місяць Куратори
1.3. Участь кураторів у роботі навчально-методичного онлайн-семінару для кураторів 1-3-х курсів Упродовж року Куратори
1.4. Організація різноманітних заходів пов’язаних з участю студентів у відзначенні річниці університету. Організація постійної присутності інформації про університет в соціальних мережах, в медіапросторі та серед закладів освіти області. Упродовж року Деканат, студентський сенат, профком, куратори
1.5. Організація заходів пов’язаних з участю в урочистостях з нагоди Дня університету. 14 травня Заступник декана з виховної роботи, студентський сенат, профком, куратори
2. Національно-патріотичне виховання
2.1. Проведення онлайн-заходів з вшанування пам’яті бійців, загиблих під час АТО, виховні години, тематичні онлайн-бесіди про героїчні вчинки співвітчизників, які виступили на захист незалежності та територіальної цілісності України Жовтень – грудень; березень -травень Куратори
3. Інтелектуально-духовне виховання
3.1. Проведення академічних годин; організація роботи волонтерів. Упродовж року Куратори
4. Морально-етичне виховання
4.1. Проведення заходів з питань запобігання поширенню шкідливих звичок серед молоді Упродовж року Куратори
4.2. Проведення академічних годин на визначену індивідуальними планами виховної роботи кураторів тематику; організація роботи волонтерів. Упродовж року Куратори
4.3. Індивідуальна робота зі студентами та їх батьками За запитом упродовж року Деканат, студентський сенат, профком, куратори
5. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
5.1 Проведення заходів щодо формування здорового способу життя (боротьби із палінням, алкогольної залежності, наркоманії, профілактики ряду захворювань) Упродовж року Заступник декана з виховної роботи, куратори, студентський сенат, профком
5.2 Проведення тематичних онлайн-зустрічей медичних працівників зі студентами з метою профілактики різних захворювань та оздоровлення. Інформування про заходи пов’язані із запобіганням поширення інфекційних захворювань У період карантину Заступник декана з виховної роботи,

Факультет іноземних мов

п/п

Назва заходу Термін проведення Відповідальний
1. Організаційні заходи
1.1. Проведення виховних онлайн-бесід на предмет превентивних заходів щодо COVID 19 Упродовж року Академнаставники 1-6 курсів
1.2. Святкування англомовних свят Упродовж року Академнаставники 1-3 курсів
1.3. Онлайн-бесіда на тему «Превентивні методи щодо СOVID 19» Упродовж року Академнаставники 1-6 курсів
1.4. Проведення онлайн психолого-педагогічних досліджень Упродовж року Романкова Л.М.,

Юрченко З.В., академнаставники

1.5. Відвідування онлайн-семінарів для академнаставників Упродовж року Романкова Л.М.,

Юрченко З.В., академнаставники

1.6. Тренінг навичок подолання напружених ситуацій педагогічної діяльності Упродовж року Романкова Л.М.,

Юрченко З.В.

2. Морально-етичне виховання
2.1. Система тренінгів щодо запобігання вживання наркотиків Упродовж року Романкова Л.М.,

Юрченко З.В.

2.2. Система тренінгів щодо запобігання розповсюдження СНІДу Упродовж року Романкова Л.М.,

Юрченко З.В

 1. Інтелектуально-духовне виховання
3.1 Просвітницький онлайн-захід «Шекспіріада» Травень Пилячик Н.Є.,

Іванотчак Н.І.

 1. Національно-патріотичне виховання
4.1. Обговорення ролі святкування Дня матері в англомовних країнах Травень Заграновська О.І.