Потенціал використання психодіагностичного досвіду навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи як фактор якісної реалізації освітніх програм

На базі навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи 18.02.2021 р. відбулося онлайн-заняття навчально-методичного семінару кураторів 3-го курсу усіх структурних підрозділів університету.

Функції модераторів заняття виконували завідувач лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, доц. Лілія Романкова та методист вищої категорії, керівник навчально-методичного семінару кураторів, доц. Зоя Юрченко.

Кураторам 3-х курсів були запропоновані для поінформування та повідомлення наступні питання:

  1. Вступне слово «Психодіагностика як складова прикладної психології».
  2. Психодіагностичний супровід навчально-виховного процесу в університеті: призначення, становлення, надбання на базі навчально-виробничої лабораторії( до 2020 р. – відділу) виховної та психолого-педагогічної роботи.
  3. Алгоритм врахування та використання результатів обстежень, здійснюваних лабораторією, в оптимізації діяльності науково-педагогічних працівників.

Зі вступним словом, яке супроводжувалося презентацією, виступила керівник семінару, Зоя Юрченко, в якому охарактеризувала сутність поняття «психодіагностика», історію її виникнення і розвитку, принципи та репертуар сучасної психодіагностики як прикладної галузі психологічної науки, типові діагностичні процедури та алгоритм психодіагностичної технології.

Лілія Романкова, як очільник лабораторії, докладно висвітила перед слухачами наступні два питання щодо використання наукового доробку психодіагностики. Виступ супроводжувався ілюстративним відеоконтентом щодо тематики досліджень та її обґрунтованості відносно студентів 3-х курсів, динаміки показників, репрезентативності вибірок, методики врахування результатів у роботі зі студентами – першокурсниками, значущості психодіагностичного супроводу навчально-виховного процесу для успішного проходження акредитаційного процесу тощо. Завідувач лабораторією підкреслила, що «системний психодіагностичний супровід навчально-виховного процесу в нашому університеті, який передбачає масоване охоплення дослідженнями студентів і науково-педагогічних працівників, як постійно відзначали й експерти НАЗЯВО – повноцінно сформовано серед університетів України лише у нашому й ще декількох закладах. Водночас надання освітніх послуг без врахування результатів психодіагностики все одно, що лікувати хворого без обстеження і постановки діагнозу. Недооцінка або ігнорування цих результатів суттєво знижує якість надання освітніх послуг.

У завершальній частині акції доповідачі відповідали на численні питання слухачів і отримали від них побажання про необхідність періодичного повернення у подальшому до обговорених нині питань.