Безпека життєдіяльності: досвід і перспективи забезпечення в освітньому просторі

21 жовтня 2019 року завідувач відділу виховної та психолого-педагогічної роботи Лілія Романкова брала участь у загальноуніверситетській нараді для науково-педагогічних працівників, керівників усіх структурних підрозділів.

Нарада була організована ректоратом та проведена проректорами з науково-педагогічної роботи Галиною Михайлишин, Сергієм Шариним, Русланом Запухляком та проректором із наукової роботи Валентиною Якубів.

Зокрема, Лілія Романкова виступила перед присутніми з питанням «Діяльність відділу виховної та психолого-педагогічної роботи із забезпечення безпеки життєдіяльності у закладі освіти». Доповідач прозвітувалася (із залученням презентаційного ресурсу, рубрикацій сайту відділу) з таких питань:

  • дослідницька практика та механізм врахування її результатів у діяльності підрозділів університету;
  • динаміка, зміст і облік загальноуніверситетської виховної роботи згідно відповідного комплексного плану;
  • огляд змісту і форм методичної допомоги за тематичними векторами стратегії виховної роботи;
  • перспективи оптимізації взаємодії підрозділів із працівниками відділу у мобілізації розвивально-виховуючих можливостей закладу вищої освіти.

Лілія Романкова також зробила роз’яснення та надала рекомендації щодо алгоритму висвітлення відповідних позицій в документації підрозділів, кафедр університету згідно вимог Міністерства освіти та науки України. Наприклад, на сайті відділу наявний облік проведення виховних акцій як загальноуніверситетського рівня, так і на рівні їхнього проведення у межах кожного структурного підрозділу. Такий облік відділ здійснює з 2012 по 2019 р.р. включно.

Висвітлювані Лілією Романковою питання розглядаються крізь призму багатовимірності та мультизмістовності напрямів, форм, засобів, рівнів виховної та психолого-педагогічної роботи в університеті.

Подальший діалог з науково-педагогічними працівниками, питання до доповідача підтвердили важливість фахового виваженого, обґрунтованого й вдумливого підходу до забезпечення безпеки життєдіяльності студентів, викладачів в освітньому просторі згідно діючої нормативно-правової бази та рекомендацій Міністерства освіти та науки України.

Зміст виступів наступних доповідачів  – проректорів Галини Михайлишин, Валентини Якубів, Руслана Запухляка – висвітлено відповідно на сайті університету.