Особливості превентивної практики у роботі куратора

17 жовтня 2019 року на базі відділу виховної та психолого-педагогічної роботи відбулося заняття постійно діючого навчально-методичного семінару кураторів 3-х курсів усіх структурних підрозділів університету за темою «Особливості превентивної практики у роботі куратора». Функції модераторів заняття виконували завідувач відділу, кандидат психологічних наук, доцент Лілія Романкова та керівник семінару, кандидат психологічних наук, доцент Зоя Юрченко.

Чільне питання «Заходи з попередження булінгу та насильства в освітньому просторі: підсумки виконання та набутий досвід» висвітлювала для виховників Лілія Романкова.  Доповідач прозвітувалася з превентивної практики відділу виховної та психолого-педагогічної роботи щодо проявів різних видів булінгу та насильства як у середовищі студентів, так і у взаєминах викладачів університету. «План відповідних профілактичних заходів та діагностичних процедур, – як зазначила Лілія Романкова, – реалізувався упродовж березня-травня 2019 року в усіх структурних підрозділах силами ініціативної групи (18 осіб) з числа працівників відділу та фахівців, переважно з правничого корпусу, практичних психологів міста, від організацій-партнерів».

Увага присутніх зверталась на важливість дотримання принципів системності, перманентності, прогностичності як у здійсненні виховної роботи загалом, так і у превентивній діяльності зокрема. Висвітлюване Лілією Романковою питання розглядалося крізь призму багатовекторності та мультизмістовності напрямів, форм, методів, рівнів виховної та психолого-педагогічної роботи в університеті. Добір методичних підходів проведення акцій базувався на результатах аналізу діагностичних обстежень (загальна вибірка студентів-оптантів – 1216 осіб). Отримані результати дослідження (які були оприлюднені та проаналізовані Лілією Романковою), підтвердили наявність проявів булінгу й насильства і необхідність викорінення цього явища у громаді університету.

Важливість фахово виваженого, вдумливого підходу до забезпечення безпеки життєдіяльності студентів, викладачів в освітньому просторі підтвердив і подальший діалог доповідача зі слухачами.

Лілія Романкова зробила також роз’яснення та надала рекомендації щодо алгоритму висвітлення відповідних позицій в акредитаційній документації підрозділів, кафедр університету згідно вимог Міністерства освіти та науки України. Наприклад, на сайті відділу наявний облік проведення виховних акцій як загальноуніверситетського рівня, так і на рівні їхнього проведення у межах кожного структурного підрозділу. Такий облік відділ здійснює з 2015 по 2019 р.р. включно.

Керівник семінару Зоя Юрченко рекомендувала слухачам продовжувати послуговуватись методичним доробком (в т.ч. з питань булінгу і насильства), який регулярно поновлюється за рубрикою «На допомогу кураторам» на сайті відділу. Зокрема, новинками рубрики наразі є пам’ятки «Профілактика кору», «Законодавство про булінг», «Університет – територія без насильства».

У завершальній частині заняття перед академнаставниками виступила Ольга Практика – лікар-інфекціоніст СП «Міська поліклініка № 1» м. Івано-Франківська з питання «Проведення імунізації як запорука збереження життя і здоров’я населення».

Виступ запрошеного медика здійснювався у форматі діалогу з присутніми викладачами, спрямування якого здійснювали модератори семінару Лілія Романкова та Зоя Юрченко. Не викликає сумніву, що для оптимізації кампанії імунізації важливо продовжувати просвітницько-популяризаторські та роз’яснювально-агітаційні акції у студентських групах та колективі працівників університету із залученням медичних працівників.

Усі виступи супроводжувались демонстрацією слайдів, актуалізацією пізнавально-емоційного ресурсу комунікації, життєвого досвіду та особистого запиту слухачів.