Попередження булінгу, насильства та мобінгу в освітньому просторі університету

Відповідно листа Міністерства освіти і науки України «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року №2657-VIII та на виконання наказів ректора «Про заходи з метою попередження булінгу та насильства в освітньому просторі» від 07 березня 2019 року №155, «Про створення комісії» від 07 березня 2019 року №154 працівники відділу розробили та запровадили змістовний алгоритм превентивно-просвітницької та методично-настановчої діяльності в академічних групах, з професорсько-викладацьким складом та заступниками з виховної роботи усіх структурних підрозділів університету.

Для забезпечення належного рівня проведення означеної діяльності працівники відділу виховної та психолого-педагогічної роботи провели попередню підготовку:

– розробили план заходів щодо попередження булінгу та насильства в освітньо-виховному просторі;

– здійснили оновлення електронного каталогу нормативно-правових актів з питань булінгу та насильства;

– підготували інформаційний матеріал щодо проведення просвітницько-виховних семінарів для студентів 1-3-х курсів усіх структурних підрозділів університету;

– створення групи волонтерів;

– залучення до просвітницької діяльності з викладачами та студентами фахівців від ГУ НП в Івано-Франківській області, Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області, кафедри кримінального права Навчально-наукового Юридичного інституту, представників творчої групи практичних психологів шкіл міста Івано-Франківська;

– розробка тематики занять навчально-методичного семінару кураторів 1-3-х курсів;

– розробка анкет для студентів «Насильство, булінг: прояви в студентському середовищі» та для кураторів «Проблема булінгу, насильства та мобінгу в освітньому просторі вищої школи»;

– розробка пам’ятки для кураторів «Університет – територія без насильства»;

– розробка тематики занять та підготовка змістової частини просвітницьких лекцій, тренінгів для студентів 1-3-х курсів усіх структурних підрозділів університету.

Загальне організаційно-креативне спрямування підготовки та проведення моніторингу діяльності з попередження булінгу та насильства здійснювала завідувач відділу виховної та психолого-педагогічної роботи у взаємодії із головою комісії з розгляду  випадків булінгу в навчальному закладі проректором з науково-педагогічної роботи Запухляком Р.І.

Загалом у підрозділах університету протягом лютого-березня 2019 року проведено 42 семінари, лекцій, якими було охоплено більше 3000 студентів; вивчено думку слухачів навчально-методичного семінару за анкетою «Проблема булінгу, насильства та мобінгу в освітньому просторі вищої школи» (продіагностовано 253 респонденти); Вивчено думку студентів за анкетою «Насильство, булінг: прояви в студентському середовищі» (продіагностовано 1216 респондентів).

Спільно з бібліотекою університету систематизовано науково-педагогічний доробок з проблеми булінгу та насильства у фондах бібліотеки університету (як інформаційний путівник на допомогу кураторам та заступникам з виховної роботи).

Діалог у студентських групах, з викладацьким складом, результати анкетування підтвердили наявність запиту на продовження інформаційно-методичного забезпечення та системного психологічного супроводу навчально-виховного процесу у векторі попередження явищ насильства та булінгу в університеті.