НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ СЕМІНАР «МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ВИПУСКНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: РЕСУРС КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ»

Відповідно до розпорядження ректора університету № 03-05 від 14.03.2018 р. «Про проведення навчально-виховних семінарів зі студентами других курсів» відділ виховної та психолого-педагогічної роботи, економічний факультет та факультетом історії, політології та міжнародних відносин розпочали проведення навчально-виховних семінарів на тему: «Модель сучасного випускника вищого навчального закладу: ресурс конкурентоспроможності».

Під час проведення заходів зі вступним словом виступила завідувач відділу виховної та психолого-педагогічної роботи університету, кандидат психологічних наук, доцент Лілія Романкова. Вона зазначила, що «Конкурентоспроможність як інтегрована якість набуває все більшого значення не тільки для особистості, але й для суспільства в цілому. Це – орієнтація на майбутнє, на що вказують тенденції розвитку освіти в Україні, здатність випускника адаптуватися до вимог сучасного соціуму. Основною метою сучасного вищого навчального закладу є підготовка компетентного і кваліфікованого фахівця, здатного на ефективну виконавську діяльність за фахом на конкурентному ринку праці».

У ході зустрічей зі студентами провідний фахівець відділу виховної та психолого-педагогічної роботи університету Ірина Блашків підкреслила, що сьогодні в наукових колах точиться дискусія, якого спеціаліста повинен підготувати сучасний вищий навчальний заклад. Вона зазначила: «Одні науковці схиляються до думки, що сучасні виші повинні готувати особистість на запит економічної сфери, інші вважають що вищий навчальний заклад – колиска культури і ми повинні готувати «людину культури», а ще інші – людину держави та світу. Тому на сьогоднішній день сформовані такі моделі сучасних випускників ВНЗ: «людина ринку», «людина культури», «людина держави» та «людина світу».

У рамках програми семінару методисти відділу виховної та психолого-педагогічної роботи та студенти-практиканти звернули увагу на становлення світ-економіки та її вимоги до професійної підготовки «людини ринку» (Малешівський Тарас, студент економічного факультету); розповіли про виховання «громадянина світу» як вимогу глобального громадського суспільства (Наталія Бойко, студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин); про вимоги сучасних геополітичних реалій до виховання молоді в горизонті становлення світового уряду і світової держави (Андріана Малик, студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин); а також ознайомили другокурсників з формуванням «людини культури» у виховному просторі сучасного ВНЗ ( Наталія Уманців, студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин).

Під час проведення навчально-виховного семінару організатори заходу продемонстрували студентам-другокурсникам презентації про моделі сучасних випускників вищих навчальних закладів.