Корупція і колабораціонізм у сфері надання освітніх послуг: морально- правовий вимір та можливості недопущення

3 листопада 2022 року на Навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи відбулося заняття семінару кураторів 1-х курсів, аспірантів та магістрантів усіх навчальних структурних підрозділів на тему «Корупція і колабораціонізм у сфері надання освітніх послуг: морально-правовий вимір та можливості недопущення».
Функції модераторів заходу виконували:
– Завідувачка навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Романкова Л.М.
– Керівник семінару, методистка вищої категорії, кандидат психологічних наук, доцент Юрченко З.В.
– Провідні фахівці Петрошенко С. І. та Костюк А. М.
Учасникам семінару були запропоновані наступні питання:

1. Особливості та завдання функціонування у структурі університету відділу з питань запобігання та виявлення корупції

Начальник відділу з питань
запобігання та виявлення корупції
Костелей Ю. І.

2. Нормативно-правове регулювання взаємин партнерів освітнього процесу ЗВО у сфері протидії корупції та колабораціонізму

Провідний фахівець відділу з
питань запобігання та виявлення
корупції
Рудий Б. І.

3. Методичне забезпечення просвітницько-профілактичної діяльності із запобігання корупційних дій зі студентами академгруп

Начальник відділу з питань
запобігання та виявлення корупції
Костелей Ю. І.
Завідувачка навчально-виробничої
лабораторії виховної та психолого-
педагогічної роботи, кандидат
психологічних наук, доцент
Романкова Л.М.

Юрій Костелей докладно ознайомив слухачів з діяльністю відділу з питань запобігання та виявлення корупції у структурі університету, а саме:
– охарактеризував нормативно-правові документи, що регламентують та обґрунтовують функціонування даного відділу у ЗВО;
– конкретизував напрями діяльності;
– окреслив завдання та специфіка функціонування підрозділу за умов воєнного стану.
Богдан Рудий роз’яснив типові ризики щодо корупційних дій виникнення небезпечних ситуацій, конфлікту інтересів, які характерні для сфери освіти. Була дана характеристика кримінальної, дисциплінарної та цивільно-правової різновидів відповідальності згідно діючого законодавства. Роз’яснено алгоритм дій за ситуації, що створює ризик втягнення особи до корупційних дій. Особливу увагу доповідач приділив питанням колабораціонізму за оновленими правовими документами.
Доповідачі закликали виховників до посилення правопрофілактичної, роз’яснювальної роботи у позанавчальний час з активом та студентами академічних груп. А працівники відділу завжди відкриті для взаємодії, консультацій та консолідації зусиль академічної громади у справі дотримання законодавства та недопущення вчинків, які можуть заплямувати репутацію університету.
Слухачі з інтересом поставилися до обговорюваної проблематики і висловили побажання щодо подальших плідних зустрічей з правниками та представниками відділу.