Досвід і ресурси оптимізації психолого-педагогічної платформи онлайн-комунікації в освітньому просторі ЗВО

03 червня 2021 року на базі навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи відбулося проведення круглого столу «Академічна онлайн-комунікація: виклики, уроки та рекомендації».

Функції модераторів заходу виконували завідувач навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доц. Лілія Романкова та методист вищої категорії, керівник семінару кураторів 1 – 3 курсів, кандидат психологічних наук, доц. Зоя Юрченко.

Цільові групи: куратори 1-3-х курсів, заступники з виховної роботи, гаранти ОП, аспіранти.

Формат проведення: онлайн-платформа Google meet.

Мета: аналіз та узагальнення продуктивного досвіду вироблення методики та інструментарію ефективної онлайн-взаємодії зі студентською громадою та науково-педагогічними працівниками підрозділів університету, створення якісного освітнього простору в університеті.

Завдання:

 • систематизація типових утруднень взаємодії куратора з академічною групою, заступників з виховної роботи – з кураторами;
 • практика реалізації принципів системності у здійсненні виховної та психолого-педагогічної роботи на засадах співпраці лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи та підрозділів університету;
 • обмін надбаннями передового психолого-педагогічного досвіду між підрозділами університету;
 • прогностичний зріз планування виховної та психолого-педагогічної роботи в університеті на 2021/22 н.р.;
 • актуалізація психолого-педагогічного сегменту ОП: експертний запит та запорука успішної акредитації.

Зі вступним словом до учасників круглого столу звернувся проректор з науково-педагогічної роботи Руслан Запухляк. У зверненні до представників усіх підрозділів університету зазначалось наступне:

 • лабораторія – важлива структура у життєдіяльності університету;
 • левова частина психолого-педагогічного сегменту ОП та відповідного запиту забезпечується ґрунтовним доробком саме працівників лабораторії;
 • ректорат, науково-педагогічні працівники університету, представники експертних груп Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти позитивно оцінюють здобутки лабораторії за результатами функціонування моделі організації психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу в університеті;
 • ритм інтенсивної роботи навчально-виробнича лабораторія виховної та психолого-педагогічної роботи забезпечує і в умовах дистанційного навчання – заходи для студентів, кураторів, аспірантів, планові та позапланові (на запит адміністрації, підрозділів, гарантів ОП) психодіагностичні дослідження, розробляються і впроваджуються різноманітні методичні рекомендації тощо. Про необхідність діяльності лабораторії красномовно свідчать масове добровільне залучення студентів до просвітницько-виховних акцій, до участі в обстеженнях, запити наших вихованців на отримання психологічних консультацій, а також активність кураторів в рамках навчально-методичного семінару та у постійному контакті з лабораторією.

Тематична спрямованість виступів учасників дебатів – представників підрозділів, була такою:

 • «Ефективність популяризації діяльності лабораторії серед студентів та викладачів Навчально-наукового Юридичного інституту. Підготовка та залучення магістрів до проведення виховних акцій зі студентами». – Микитин Юрій Іванович, доц., заступник з виховної роботи ННЮІ;
 • «Досвід системної співпраці лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи з філією Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області у запобіганні правопорушень серед молоді» – Бойда Марія Денисівна, заступник начальника філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області;
 • «Взаємодія куратора зі студентами в умовах дистанційного навчання: труднощі, практичний досвід їх подолання, пропозиції» – Качак Тетяна Богданівна, доктор філологічних наук, професор, куратор педагогічного факультету;
 • «Особливості організації виховної роботи в умовах онлайн-комунікації із здобувачами мистецьких спеціальностей» – Казимирів Христина Тарасівна, доцент, заступник з виховної роботи Навчально-наукового інституту мистецтв;
 • «Ефективність популяризації діяльності лабораторії серед викладачів і студентів підрозділів університету» – Волощук Галина Михайлівна, доцент, заступник з виховної роботи,гарант ОП Коломийського навчально-наукового інституту;
 • «Палітра запитів студентів на отримання медичної просвіти та психотерапевтичної допомоги» – Аравіцька Марія Генадіївна, доцент факультету фізичного виховання і спорту, член лекторської групи;
 • «Співпраця структурних підрозділів університету у розрізі акредитацій кафедри географії та природознавства» – Атаманюк Ярослава Дмитрівна, доцент факультету природничих наук, гарант ОП, куратор;
 • «Академічне тьюторство як засіб партнерських взаємин студентів-старшокурсників з молодим поповненням контингенту» – Федоришин Галина Миколаївна, доцент, заступник з виховної роботи факультету психології;
 • «Ефективність популяризації діяльності лабораторії серед викладачів і студентів підрозділів університету» – Мельник Ярослав Григорович, доцент філологічного факультету, член лекторської групи.

В умовах формування загальноуніверситетського плану виховної і психолого-педагогічної роботи та відповідного планування підрозділів університету на 2021/22 н.р. заслуговують на врахування наступні, висловлені учасниками круглого стола рекомендації, пропозиції, здобутки передового психолого-педагогічного досвіду:

 • проводити для студентів спільні міжгалузеві тематичні заходи різних підрозділів;
 • популяризувати практичний досвід взаємодії куратора зі студентами-першокурсниками та вивчення потреб і запитів студентів педагогічного факультету;
 • використати наявний правопрофілактичний доробок філії ДУ «Центр пробації» в Івано-Франківській області із попередження молодіжної злочинності, презентований заступником начальника даної установи;
 • передбачити в організації дозвілля студентів арт-терапевтичні студії, започатковані та апробовані на базі Навчально-наукового інституту мистецтв та запропоновані даним підрозділом для започаткування в інших підрозділах університету;
 • використовувати доробок із казко-терапії для гармонізації психологічного стану студентів і їхніх взаємин, запропонований Коломийським навчально-науковим інститутом;
 • актуалізувати заходи з популяризації здорового способу життя на загальноуніверситетському рівні та у підрозділах;
 • врахувати конкретизовані фахівцями-медиками факультету фізичного виховання та спорту контенти сайтів, доцільних для популяризації здорового способу життя серед студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників підрозділів університету;
 • вивчити можливість врахування досвіду академічного тьюторства як засобу партнерських взаємин студентів-старшокласників із молодшими курсами, відповідних тренінгів, майстер-класів, нагромадженого на базі факультету психології;
 • розглянути можливість долучення штату високопрофесійних психологів факультету психології для здійснення системної психологічної допомоги (консультацій) студентам усіх структурних підрозділів в зв’язку з актуалізацією такого запиту наших вихованців в умовах дистанційного навчання та пандемії;
 • запропонувати науково-педагогічному складу викладачів культурологічного, філософського, соціологічного напрямків створити загальноуніверситетський дискусійний клуб для студентів усіх структурних підрозділів.

Руслан Запухляк, Лілія Романкова, Зоя Юрченко відповіли на питання представників підрозділів.

Загалом учасники дискусії схвалили діяльність лабораторії, її спрямованість на потреби студентів, кураторів, заступників з виховної роботи, запити адміністрації університету, здатність виявляти нові можливості та реалізовувати цікаві ідеї в нових умовах, спроможність консолідувати командні зусилля підрозділів задля створення безпечного освітнього середовища в університеті.

У роботі круглого столу взяло участь 74 особи, в т.ч. гості:

 • Марія Бойда, – заступник начальника філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області;
 • Сергій Береза, – очільник психологічної служби Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ);
 • Віра Антонюк, – керівник Центру педмайстерності ІФНТУНГ;
 • Лариса Савчинська, – практичний психолог ліцею № 23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради.

Працівники лабораторії висловлюють щиру вдячність НПП університету та гостям за участь у розширеному круглому столі, виявлені конструктивізм, ініціативність та корпоративну солідарність у дискусійних підходах до оптимізації психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу.