Порядок реагування на випадки конфліктних ситуацій у закладах освіти

Керівник закладу освіти має розглянути звернення. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадку конфлікту, яка з’ясовує всі його обставини. За результатами роботи комісії ухвалюється колегіальне рішення щодо розв’язання конфлікту.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) і насильства у закладі освіти та відповідальність причетних осіб

Керівник закладу освіти має розглянути звернення. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, насильства яка з’ясовує всі обставини. Якщо комісія визнала, що був факт булінгу, насильства а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Читати далі

На допомогу студентам

         На забезпечення комфортних умов навчання відділ виховної та психолого-педагогічної роботи пропонує: проведення тематичних бесід, навчальних семінарів, тренінгів, майстер-класів (як стати лідером, оратором; побудувати старт-ап; планувати власний час; вийти зі стресу; досягти порозуміння з батьками, одногрупниками, викладачами); проведення анонімних психологічних Читати далі

Відділ виховної та психолого-педагогічної роботи

Відділ виховної та психолого-педагогічної роботи – структурний підрозділ «ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Дата створення – 2012 рік. Нормативна база: Конституція України, Закон України від 11.06.2008 р. № 1060-7 «Про освіту» (ст.21; 22); Закон України від 01.07.2014 р. Читати далі

ПЕРЕЛІК наказів МОН та наказів інших ЦОВВ, нормативно-правових актів КМУ, Президента України, Верховної Ради України (кодексів, законів, постанов, указів, розпоряджень тощо) з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності

І. Накази МОН (крім зареєстрованих Міністерством юстиції): Наказ МОН від 13.02.2018 № 139 «Про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності». https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tabelya-terminovih-ta-strokovih-donesen-ministerstva-osvita-i-nauki-ukrayini-z-pitan-civilnogo-zahistu-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti Наказ МОН від 01.02.2019 № 113 «Про Читати далі

Пам’ятка для кураторів «Університет – територія без насильства»

Автори-упорядники: Козич Ігор Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Юрченко Зоя Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент, методист вищої категорії відділу виховної та психолого-педагогічної роботи, керівник семінару Читати далі

Пам’ятка «Правила профілактики кору»

Кір – це надзвичайно заразне гостре вірусне захворювання. Джерелом збудника є хвора людина з моменту появи перших ознак хвороби до п’ятого дня від початку висипань. Від моменту зараження до появи перших ознак захворювання проходить від 7 до 17 днів. Початок Читати далі