Психічне здоров’я українців: сучасний етап та орієнтація на європейські стандарти надання медичної допомоги

23 лютого 2023 року на базі навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи відбулося заняття навчально-методичного семінару кураторів 3 курсу, заступників з виховної роботи, аспірантів, магістрантів усіх навчальних структурних підрозділів університету.

            Тема заходу – «Психічне здоров’я українців: сучасний етап та орієнтація на європейські стандарти надання медичної допомоги»

            Функції модераторів заходу виконували:

 • Завідувачка навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Романкова Л.М.
 • Керівник семінару, методистка вищої категорії, кандидат психологічних наук, доцент Юрченко З.В.
 • Провідний фахівець Петрошенко С. І.

Формат проведення: онлайн, платформа – Гуглміт.

Акція відбувалася на засадах тривалої плідної взаємодії із нашими партнерами – Івано-Франківським національним медичним університетом (медичний факультет) та із долученням студентів-волонтерів – майбутніх медиків та активістів громадських організацій.

Слухачам семінару на розгляд та врахування при здійсненні виховної практики у підрозділах та для забезпечення особистого життєвого запиту пропонувався наступний зміст зустрічі:

 1. Виклики сьогодення для психічного здоров’я: соціально-стресовий і післятравматичний стресовий розлади.

Доповідає: кандидат медичних наук, доц. кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ІФНМУ Пітик О. М.

 1. Консультаційний сегмент у діяльності лабораторії: характер психологічних запитів від партнерів освітнього процесу.

Доповідає: завідувачка навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Романкова Л.М.

 1. Дбаємо про психічне здоров’я викладачів та студентів: контент відповідних рубрик на сайті лабораторії .

Доповідає: керівник семінару, методистка вищої категорії, кандидат психологічних наук, доцент Юрченко З.В.

 

Олена Пітик, як основний доповідач семінару, переконливо та докладно висвітлила такі основні змістові блоки:

 • соціально похідні та історично детерміновані витоки катастрофічного зростання поведінкових розладів у ХХ-ХХІ ст. (на основі праць Ф. Мюллера-Лайєра, К. Ясперса та інших наукових авторитетів);
 • основні причини виникнення кризових станів;
 • життєва катастрофа (передусім у сегменті мирного населення як жертв війни) як соціальний базис розвитку соціально-стресових розладів;
 • криза ідентичності та її клінічні варіанти;
 • вплив тривалого хронічного стресу та домінуючі механізми психологічного захисту;
 • особливості врахування ментальних, національних традицій для своєчасного передбачення та купірування невротизації;
 • психогенні адаптивні реакції та їх хронізація, гострі реакції на стрес, ПТСР тощо.

Доповідач надала практичні медико-психологічні поради, оскільки ризики психологічної травматизації за умов війни стосуються наразі кожного українця, кожної українки і наших вихованців – студентів. Виступ яскраво і видовищно ілюструвався кольоровими презентаціями.

            Лілія Романкова продовжила аналіз проблем впливу психотравмуючих чинників на викладача та студента університету через призму тематики запитів на отримання консультаційної допомоги. Психологічні консультації надаються працівниками лабораторії в межах можливостей лабораторії. Водночас, як зазначила Лілія Романкова, системність і масовість охоплення партнерів освітнього процесу послугами практичних психологів можлива лише за наявності потужної психологічної служби у ЗВО.

            Зоя Юрченко звернула увагу на доцільність використання кураторами, студентами університету психологічних порадників, рекомендацій, в тому числі за проблематикою семінару, які розробляються фаховими психологами – працівниками лабораторії та вміщуються у відповідних рубриках сайту лабораторії.

            Слухачі з інтересом сприйняли отриману інформацію, позитивно її оцінили як корисну для себе. Загалом у заході взяли участь більше 30 осіб.