Порядок навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана із заходами цивільного захисту

27 жовтня 2022 року на базі Навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи відбулася нарада-семінар для заступників з виховної роботи деканів/директорів факультетів/інститутів, аспірантів та магістрантів усіх структурних навчальних підрозділів університету.

Функції модераторів заходу виконували:

 • Завідувачка навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Романкова Л.М.
 • Керівник семінару, методистка вищої категорії, кандидат психологічних наук, доцент Юрченко З.В.
 • Провідні фахівці Петрошенко С. І. та Костюк А. М.

Слухачам були запропоновані на розгляд і обговорення наступні питання:

 1. Підготовка керівників та фахівців на базі навчально-методичного центру цивільного захисту (НМЦЦЗ) та безпеки життєдіяльності (БЖД) Івано-Франківської області

Заступник начальника з навчально-виробничої роботи

навчально-методичного центру цивільного захисту (НМЦЦЗ)

та безпеки життєдіяльності (БЖД)  Івано-Франківської області

Піндус Є. Т.

 1. Підготовка персоналу навчального закладу до дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій

Тимчасово виконуючий обов’язки завідувача Івано-Франківських

територіальних курсів з цивільного захисту (НМЦЦЗ)

та безпеки життєдіяльності (БЖД) Курилович В.П.

 1. Презентація новоствореної рубрики «Безпечність освітнього процесу»

Завідувачка навчально-виробничої лабораторії виховної

та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук,

доцент Романкова Л.М.;

Керівник семінару, методистка вищої категорії,

кандидат психологічних наук, доцент Юрченко З.В.

         Нараду відкрила Лілія Романкова, яка підкреслила актуальність проблематики та спрямованість виступів запрошених фахівців на забезпечення відповідного захисту підрозділів університету.

Євген Піндус проаналізував такі ключові питання:

 • нормативно-правова база організації навчання у питаннях цивільного захисту;
 • які категорії працівників (в т.ч. ЗВО) зобов’язані проходити навчання на територіальних курсах цивільного захисту;
 • модель функціонування та взаємодії системи цивільного захисту за вертикаллю підпорядкування у ЗВО;
 • загальна та спеціальна підготовка;
 • інструктажі;
 • функції керівників груп з навчання працівників;
 • об’єктові тренування;
 • зміст і форми надання допомоги працівникам, керівництву на базі навчально-методичного центру цивільного захисту (НМЦЦЗ) та безпеки життєдіяльності (БЖД) Івано-Франківської області;
 • характеристика пакету супровідної документації, розробленої навчально-методичним центром цивільного захисту (НМЦЦЗ) та безпеки життєдіяльності (БЖД) Івано-Франківської області.

Володимир Курилович конкретизував зміст спеціальної підготовки на базі територіальних курсів за 5 видами програм. Спеціальну підготовку мають проходити керівники ЗВО, загальну – на базі ЗВО – інші відповідальні працівники, поділені на групи до 30 осіб. Теми, плани, журнали, текст заняття тощо – розроблене фахівцями територіальних курсів. Важливо й практично відпрацювати набуті на заняттях навички у режимі об’єктових, спеціальних обов’язкових або практичних тренувань.

Лілія Романкова та Зоя Юрченко обґрунтували доцільність уведення нової рубрики на сайті лабораторії на допомогу науково-педагогічним працівникам – «Безпечність освітнього процесу».  У рубрику акумульовано відповідний нормативно-правовий, методичний, просвітницько-інформаційний контент. На основі знання безпекової бази партнери освітнього процесу збільшують шанси студентів, колег і свої власні на безпечність надання/отримання освітніх послуг навіть за воєнного стану.

Питання слухачі у завершальній частині наради свідчили про користь отриманої інформації.