Утвердження гідності в індивідуальній та колективній свідомості українців: вивчені та невивчені уроки досвіду

25 листопада 2021 року на базі навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи відбулася нарада-семінар заступників деканів/директорів інститутів, за участі аспірантів усіх навчальних структурних підрозділів університету.

Функції модераторів виконували завідувачка навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доц. Романкова Л.М. та керівник семінару, методистка вищої категорії, кандидат психологічних наук, доц. Юрченко З. В.

Запрошеним учасникам наради-семінару були запропоновані на розгляд і обговорення наступні питання:

  1. Гідність як визначальна категорія ментальної картини світу.

Доповідач:

Мельник Ярослав Григорович

Кандидат філологічних наук, професор кафедри загального та германського мовознавства факультету філології Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника

  1. Формування у студентів установки на повагу та гідне наслідування академічних традицій університету, навчального підрозділу в межах акцій лабораторії

Доповідач:

Романкова Лілія Миколаївна

Завідувачка навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук , доцент

  1. Про підсумки проведення циклу просвітницько-профілактичних семінарів правознавчої спрямованості для студентів 2 курсу усіх структурних підрозділів.

Доповідач:

Романкова Лілія Миколаївна

Завідувачка навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук , доцент

  1. Тематика годин академнаставника морально-етичної спрямованості на допомогу кураторам.

Доповідач:

Юрченко Зоя Володимирівна

Керівник семінару, методистка вищої категорії, кандидат психологічних наук, доцент.

Переважна більшість часу в межах регламенту була відведена виступу Ярослава Мельника, який відзначив, що експлікація гідності у комунікативних сценаріях через призму конфліктогенності, некомфортності життя у суспільстві не виноситься на широкий загал. Проте дефіцит гідності залишається причиною стагнації у міжособистісних відносинах, на рівні державних і міждержавних стандартів, в утвердженні принципів революції гідності в Україні.

«Ми є свідками, що слово як інструмент творення дійсності, як культурно-соціологічний феномен, як індикатор духовності спустошується», «…ми все менше віримо словам, тотально панує зневіра, у суспільстві немає постатей як втілень морального авторитету», – зауважив Ярослав Мельник.

У виступі доповідача зроблено екскурс у світову та вітчизняну історію щодо трансформації державотворчого функціонування феноменів честі, гідності, аристократії й необхідності відродження цих феноменів у сучасному житті, інакше нам марно розраховувати на піднесення рівня економіки, духовності, на національний успіх  та міжнародний авторитет.

У презентованих планом другому і третьому питаннях слухачі отримали інформацію про підходи лабораторії до формування у студентів поваги, починаючи з 1 курсу, до академічної спільноти, традицій, історії нашого університету в межах проведення на початку І семестру просвітницько-виховних акцій на загальноуніверситетському рівні для усіх підрозділів. Також Лілія Романкова ознайомила присутніх із оновленим контентом щодо вивчення етично-правового регулювання життєдіяльності університету, роз’яснення першокурсникам академічної специфіки функціонування ЗВО тощо.

Зоя Юрченко запропонувала до уваги і використання у проведенні годин академнаставника розроблену тематику морально-етичної спрямованості, рекомендований Ярославом Мельником фаховий ресурс кафедр факультету психології для запрошення до студентів.

У завершальній частині заняття за форматом зворотної комунікації слухачі схвально оцінили якісний рівень заняття та висловили побажання звертатися до морально-етичної проблематики у подальшій роботі семінару.

Загалом у заході взяло участь 12 слухачів.