Корпоративна культура ЗВО як фактор успішної адаптації студентів-першокурсників

12 жовтня 2021 р.  о 15:00 на базі навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи проведено онлайн-семінар для студентів першого курсу факультету фізичного виховання і спорту.

Функції організаторів, розробників презентації та модераторів просвітницьких акцій з новим поповненням студентської спільноти університету виконували:

 

Юрченко З.В. – методистка вищої категорії, кандидат психологічних наук, доцент

 

 

Романкова Л.М. – завідувачка навчально – виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доцент

 

Петрошенко С.І. – провідний фахівець

 

 

На занятті студенти 1 курсу факультету фізичного виховання і спорту отримали інформацію про корпоративну культуру ЗВО та про її базові компоненти:

  • Академічна символіка університету, гімн; традиції та історія (дивіться офіційний сайт ПНУ ім. В. Стефаника: https://pnu.edu.ua/);
  • Рейтингові показники Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (дивіться офіційний сайт ПНУ ім. В. Стефаника: https://pnu.edu.ua/);.
  • Особливості культури спілкування та взаємодії головних партнерів навчально-виховного процесу – викладачів та студентів;
  • Правила внутрішнього розпорядку;
  • Підрозділи університету (11 факультетів, 4 навчально-наукових інститути та Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника; 77 кафедр; 951 науково-педагогічний працівник (174 докторів наук, 587 кандидатів наук)).

На даний час в університеті навчаються 312 аспірантів, 25 докторантів та 14105 студентів, в т.ч. 4 505 – за кошти державного бюджету та 9 600 – за контрактом.

  • Деканат, кафедри, викладацький склад факультету фізичного виховання і спорту.

Студентів було ознайомлено з керівництвом факультету (декан факультету, заступники декана), а також була надана інформація про кафедри. Зокрема в межах факультету фізичного виховання і спорту діють 3 кафедри, а саме: Кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту, Кафедра спортивно-педагогічних дисциплін, Кафедра фізичної терапії, ерготерапії.

  • Можливості стипендіального фонду та підстави для отримання стандартних та підвищених стипендій студентами;
  • Органи студентського самоврядування, молодіжні центри, волонтерські ініціативи, дозвілля, спортивний клуб і акції;
  • Про підтримку, яку надає студентам навчально-виробнича лабораторія виховної та психолого-педагогічної роботи, зокрема тим, хто щойно вступив до університету.

Першокурсники отримали інформацію про основні напрямки роботи навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, а також про базові рубрики сайту лабораторії: vvppr.pnu.edu.ua

У підсумковій частині акції заступник декана з виховної роботи, Цап І.Г. зазначила про важливість отриманої студентами інформації, а також наголосила на необхідності подальшої співпраці з фахівцями навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи з метою покращення якості освітнього процесу. Студентів додатково було спрямовано для ознайомлення зі студентським путівником на сторінку сайту університету «Студенський путівник» за посиланням: https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/Студентський_путівник_2021-22-2021-2.pdf

На занятті були присутні 26 студентів першого курсу.