Правова обізнаність як запорука безпеки користувача в інформаційному мегасередовищі

21 травня 2021 р. згідно розпорядження ректора «Про проведення профілактичної роботи зі студентами та аспірантами університету» № 56-р від 24.03.2021 р. на базі навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи проведено онлайн-заняття зі студентами 3-го курсу Факультету історії, політології та міжнародних відносин з питань попередження залучення молоді до протиправної діяльності у кіберпросторі та уникнення ризиків для студентів як користувачів інформаційних технологій.

Модераторами заняття були завідувач навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доц. Лілія Романкова, методист вищої категорії, кандидат психологічних наук, доц. Зоя Юрченко та провідний фахівець Сергій Петрошенко.

Ведучий заняття – асистент кафедри кримінального права Навчально-наукового Юридичного інституту Максим Яцина.

План семінарського заняття на тему «Кіберзлочин та покарання» передбачав висвітлення таких змістових блоків:

  1. Загальна характеристика кіберзлочинності.
  2. Законодавство та кіберзлочинність.
  3. Види кіберзлочинів.
  4. Протидія кіберзлочинності.
  5. Судова практика про кіберзлочинність.

У вступній частині заняття доповідач роз’яснив студентам термінологічний апарат у сфері феноменології кіберзлочинності, яким він послуговувався у подальшому висвітленні теми. Слухачі отримали уявлення про види кіберзлочинності, поширені в Україні, про міжнародну  класифікацію комп’ютерних злочинів, про засоби застереження щодо кібершахраїв, про відповідальність за скоєння кіберзлочину та особливості функціювання  кіберполіції.

На завершення заняття доповідач та модератори відповіли на запитання студентів.

В акції взяли участь 7 студентів.