Виховна діяльність кураторів: спрямування на запобігання молодіжної кіберзлочинності

22 квітня 2021 року згідно розпорядження ректора «Про проведення профілактичної роботи зі студентами та аспірантами університету» №56-р від 24.03.2021р. на базі навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи проведено чергове заняття навчально-методичного семінару кураторів.

            Цільовою групою слухачів семінару стали куратори 1-2 курсів усіх структурних підрозділів університету.

            Модераторами заняття були: завідувач навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Лілія Романкова та керівник семінару, методист вищої категорії, кандидат психологічних наук, доцент Зоя Юрченко.

            Тема заняття«Законодавче підґрунтя просвітницько-профілактичної діяльності кураторів в академгрупах з проблеми кіберзлочинності».

            План заняття передбачав презентацію такого змісту:

  1. Протидія кіберзлочинності.

       Доповідач – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Ігор Козич.

  1. Досвід консультативної діяльності для студентства університету.

            Інформує – завідувач навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Лілія Романкова.

  1. Зміст та призначення новостворених рубрик для кураторів і студентів на сайті лабораторії.

            Інформує – керівник семінару кураторів, методист вищої категорії, доцент Зоя Юрченко.

            Левова частка регламенту заняття була присвячена висвітленню проблеми «Феномен кіберзлочинності: засоби протидії» доцентом Ігорем Козичем, який входить до складу постійно діючої лекторної групи лабораторії.          Доповідь передбачала такі змістові блоки:

  • Визначення кола основної термінології у сфері кіберзлочинності.
  • Складові штучного інтелекту як підґрунтя кіберзлочинності.
  • Підходи до тлумачення кіберзлочинності у криміналістиці.
  • Складові слабкого штучного інтелекту як варіативні основи векторів кіберправопорушень.
  • Мотиваційні чинники залучення молоді до протиправної діяльності у сфері кіберзлочинності.
  • Засоби індивідуального захисту користувача від реалізації посягань кіберзлочинців.

            По завершенні онлайн-виступу Ігоря Козича присутні поставили фахівцю через призму обговорюваної проблематики питання, які їх найбільше хвилюють, на які докладно відповів лектор як фахівець-юрист.

            Зоя Юрченко, як керівник семінару та модератор заняття, актуалізувала увагу слухачів на важливості оволодіння контентом теми для подальшої популяризації її у студентському середовищі засобами виховної практики. Адже триває цикл просвітницько-виховних акцій з попередженням молодіжної кіберзлочинності, які проводять працівники лабораторії в усіх структурних підрозділах університету. Ці акції надалі повинні мати продовження на рівні академічних груп силами кураторів у рамках проведення годин академнаставника.

            Лілія Романкова та Зоя Юрченко, використовуючи результати аналітичного зрізу за змістом звернень студентів з метою одержання психологічних консультацій, звернули увагу слухачів на основні запити психологічного характеру, які турбують студентів в умовах дистанційного навчання та перебування на карантині.

            Інтенсифікація запиту на консультативні послуги спонукала й до створення відповідної рубрики на сайті лабораторії, зміст якої можуть використовувати й куратори, – «Консультування студентів» [https://vvppr.pnu.edu.ua/category/на-допомогу-студентам/консультативна-робота-зі-студентами/]. «Різноманітні пам’ятки, порадники, консультації, роздуми психологів-практиків, сподіваємося, – зазначила Зоя Юрченко, будуть помічними у доповненні консультативної практики лабораторії, для здійснення просвітницької діяльності і загалом  – в оптимізації академічної комунікації в університеті».

            Для поширення передового психолого-педагогічного досвіду науково-педагогічним працівникам рекомендовано також ще одну новостворену рубрику –           «Скарбниця передового психолого-педагогічного досвіду ЗВО» [https://vvppr.pnu.edu.ua/category/скарбниця-передового-психолого-педа/]. У цій рубриці вже вміщено відповідний матеріал щодо надбань лабораторії, а саме: «Психолого-педагогічний досвід діяльності навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи в умовах карантину та дистанційного навчання», «Практична психологія – на допомогу кураторам». Представників підрозділів запрошено до поповнення даної рубрики власними здобутками у створенні ефективних онлайн-підходів до традиційної практики здійснення виховних впливів на студентів, у забезпеченні академічної комунікації загалом, без чого неможливі надання якісних освітніх послуг та стимулювання мотиваційного підґрунтя навчально-виховного процесу.

В акції взяло участь 57 кураторів 1-2-го курсів з усіх структур підрозділів університету.