Дослідницька діяльність відділу виховної та психолого-педагогічної роботи: практика взаємодії з підрозділами університету

На виконання загальноуніверситетського плану виховної та психолого-педагогічної роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» упродовж 2019 року було проведено ряд психолого-педагогічних досліджень, а саме:

Лютий 2019 р.

25.02.-20.03.2019 р. – проведення соціологічного опитування студентів І-ІІІ курсів щодо виявлення насильства, боулінгу в студентському середовищі (у дослідження взяли участь 1 216 респондентів, опрацьовано 15 808 запитань за відповідними критеріями).

Вересень 2019 р.

11.09.2019 р. – 13.09.2019 р. – проведення соціологічного опитування «Вступна кампанія очима першокурсників» (у дослідженні взяли участь 1 229 респондентів, опрацьовано 11 061 запитань за відповідними критеріями).

Вересень-Жовтень 2019 р.

11.09.2019 р. – 03.10.2019 р. – проведення психолого-педагогічного дослідження на предмет вивчення професійної спрямованості студентів 1-х курсів у дослідженні взяли участь 986 респондентів, опрацьовано 41 412 запитань за відповідними критеріями).

Вересень-Жовтень 2019 р.

11.09.2019 р. – 03.10.2019 р. – проведення психолого-педагогічного дослідження на предмет вивчення ціннісних орієнтацій студентів 1-х (у дослідженні взяли участь 986 респондентів, опрацьовано 49 300 запитань за відповідними критеріями).

Жовтень 2019 р.

08.10.2019 р. – 31.10.2019 р. – проведення психолого-педагогічного дослідження на предмет вивчення адаптивних можливостей студентів 2-х курсів до умов вищої школи (у дослідженні взяли участь 511 респондентів, опрацьовано 84 315 запитань за відповідними критеріями).

Листопад 2019 р.

06.11.2019 р.-22.11.2019 р. – проведення психолого-педагогічного дослідження на предмет виявлення рівнів творчого потенціалу особистості та його складових у студентів-магістрантів 1-х курсів (у дослідженні взяли участь 440 респондентів, опрацьовано 7 920 запитань за відповідними критеріями).

Листопад 2019 р.

06.11.2019 р. – 22.11.2019 р. – проведення психолого-педагогічного дослідження на предмет вивчення рівнів комунікативних та організаторських здібностей особистості, які є важливими в педагогічній діяльності для організації навчальної діяльності та навчального процесу студентів-магістрантів 1-х курсів (у дослідженні взяли участь 440 респондентів, опрацьовано 17 600 запитань за відповідними критеріями).

Листопад 2019 р.

06.11.2019 р. – 22.11.2019 р. – проведення психолого-педагогічного дослідження на предмет вивчення предметного та комунікативного аспектів темпераменту людини: прагнення до праці, рівня потреб в соціальних контактах, пластичність мислення, швидкість виконання призначеного завдання, емоційність та контроль особистості студентів-магістрантів 1-х курсів (у дослідженні взяли участь 440 респондентів, опрацьовано 46 200 запитань за відповідними критеріями).

Листопад 2019 р.

06.11.2019 р. – 22.11.2019 р. – проведення соціологічного дослідження «Що Ви знаєте про академічну доброчесність?» студентів-магістрантів 1-х курсів (у дослідженні взяли участь 449 респондентів, опрацьовано 11 225 запитань за відповідними критеріями).

Листопад-грудень 2019 р.

11.11.2019 р. – 04.12.2019 р. – проведення психолого-педагогічного дослідження на предмет вивчення мотивації до навчальної діяльності студентів 3-х курсів (у дослідженні взяли участь 495 респондентів, опрацьовано 16 830 запитань за відповідними критеріями).

Загальна вибірка опитаних респондентів становить 7 192 особи.

Результати  психолого-педагогічних досліджень враховувалися при формуванні тематики занять з кураторами академічних груп та просвітницько-виховних й профілактичних занять зі студентами 1-3-х курсів усіх структурних підрозділів університету.