Студентське життя: правовий моніторинг

25 листопада 2019 року модератор відділу виховної та психолого-педагогічної роботи Зоя Юрченко спільно із старшокурсниками навчально-наукового Юридичного інституту Олексієм Писарчуком, Юрієм Угриновським, Юліаною Костан і Вікторією Яшан провела заняття просвітницько-виховного семінару для студентів 3 курсу факультету туризму за темою «Студентське життя: правовий моніторинг».

Зміст заняття передбачав висвітлення інформаційно-змістового контенту теми за такими векторами: загальна характеристика правового поля ЗВО, права і обов’язки студентів, правила студентського співжиття у гуртожитках, правові засади взаємин з викладачами, законодавче підгрунтя надання освітніх послуг ЗВО тощо.

Виступи групи співдоповідачів ілюструвалися відеосюжетами, презентацією, статистичними даними, прикладами із реального студентського життя, що підсилювало налаштування аудиторії до сприйняття теми. Студенти отримали рекомендації та відповіді на наболілі питання.

Характерно, що популяризація правничої, превентивної тематики здійснюється серед студентів у контексті пролонгованої системної та послідовної діяльності відділу виховної та психолого-педагогічної роботи з питань попередження правопорушень забезпечення дотримання законодавства, безпеки життєдіяльності студентів та викладачів в освітньому просторі ЗВО.