Правосвідома поведінка громадян у сфері трудових відносин та у родині як показник цивілізованості суспільства

21 листопада 2019 року на базі відділу виховної та психолого-педагогічної роботи відбулося заняття семінару для кураторів 3 курсів за темою «Правосвідома поведінка громадян у сфері трудових відносин та у родині як показник цивілізованості суспільства». Функції модератора заняття виконували завідувач відділу виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Лілія Романкова та керівник семінару, методист вищої категорії, кандидат психологічних наук, доцент Зоя Юрченко. На організаційному етапі підготовки заняття завідувач відділу Лілія Романкова та керівник семінару Зоя Юрченко підготували добірку актуальних питань, які цікавлять слухачів, а саме:

 1. Основні тенденції щодо оновлення нормативно-правової бази законодавства про працю.
 2. Що слід розуміти під трудовим договором у ЗВО?
 3. Типові трудові спори у ЗВО.
 4. Основні відмінності контракту від трудового договору в умовах ЗВО.
 5. Чи має право власник або уповноважений ним орган при прийнятті на роботу вимагати характеристику з попереднього місця роботи?
 6. Які пільги при працевлаштуванні існують для інвалідів, матерів дітей-інвалідів, учасників бойових дій та членів їх сімей?
 7. У чому особливість конкурсного порядку добору працівників та можливості оскарження для працівника порушень, які, на його думку, були допущені при проведенні конкурсу?
 8. Чи можуть працювати в одній установі, структурі, на кафедрі тощо близькі родичі або свояки?
 9. Які обмеження роботи за сумісництвом встановлені законодавством?
 10. Які пільги існують для ветеранів праці?
 11. Чи може роботодавець вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором або посадовою інструкцією?
 12. Чи може працівник перекладати виконання роботи на іншу особу?

Питання «Історичний розвиток трудового законодавства в Україні», згідно плану заняття, висвітлював професор кафедри трудового, екологічного та аграрного права, доцент, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, заступник директора Навчально-наукового юридичного інституту, голова комісії по вирішенню колективних трудових спорів в університеті Олег Вівчаренко. Доповідач ознайомив присутніх із основними етапами  формування норм трудового права, охарактеризував основні дефініції, якими оперує дана галузь права, спираючись на Конституцію України, КЗпПУ та Закон про зайнятість населення (1991 р.). Олег Вівчаренко зауважив, що «… назріла нагальна потреба оновлення трудового законодавства, оскільки остаточна його редакція залишається визначальною для практичної діяльності з 1971 року, а відтак застарілою; водночас підготовка нового Кодексу про працю триває вже 5 років». Далі доповідач охарактеризував основні локальні юридичні документи, що регламентують функціонування університету: Статут, Колективний договір, Правила внутрішнього трудового розпорядку; Інструкції з техніки безпеки; види відповідальності працівника (дисциплінарна, моральна, матеріальна) та порядок притягнення до неї; трудовий договір найманих працівників, контракт, повноваження і права працівників у ситуації трудового спору, визначення матеріально відповідальної особи тощо.

Наступний доповідач кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, екологічного і аграрного права, член комісії по вирішенню колективних  трудових спорів в університеті Наталія Кохан виступила перед слухачами з темою «Дотримання трудового законодавства громадянами України у сфері освіти». Вона ознайомила аудиторію з особливостями законодавчої бази трудового законодавства та її застосування у регулюванні трудових правовідносин у ЗВО. Так, Наталією Кохан дана характеристика порядку та умов укладання контракту, сутності строкових відносин, змін у тлумаченні понять «роботодавець», «суб’єкт», «форми власності», та суперечностей, що виникають у юридичній практиці внаслідок застарілості значної частини норм трудового права та трансформації трудових відносин.

Згідно плану заняття питання «Феномен насильства в сімейних відносинах: новели законодавства» висвітлював кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Ігор Козич. Дане питання було складовим елементом у продовження системної роботи працівників відділу з профілактики насильства у ЗВО через призму оновлюючих та коригуючих доповнень адміністративного та кримінального права. Доповідач відзначив, що згідно Конвенції Ради Європи, міжнародних угод щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, іншим формам насильства та боротьби з цими явищами» із відповідним законодавством України «… держави-учасниці мають чітко розмежовувати державну й кримінальну відповідальність за домашнє насильство; особливого значення набуває у сучасних умовах продумана профілактична робота у закладах освіти з дітьми та молоддю».

Для ознайомлення кураторам, які нині також виконують функції формування і реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у ЗВО, Ігорем Козичем було також презентовано аналітичний зріз тлумачення окремих нормативних положень та рекомендовано для опрацювання відповідний посібник.

Олег Вівчаренко, Наталія Кохан та Ігор Козич відповіли на низку питань кураторів; зміст виступів обох доповідачів викликав інтерес у слухачів, які висловили побажання й надалі практикувати такі зустрічі з юристами екстра-класу, які водночас допомагають опановувати правничий фах студентам Навчально-наукового юридичного інституту та юридичного коледжу.

На завершення заняття керівник семінару Зоя Юрченко запропонувала для впровадження у виховну роботу зі студентами пам’ятку «Відділ виховної та психолого-педагогічної роботи – на допомогу студентам», а для підвищення  обізнаності викладачів, кураторів і за фаховими можливостями працівників відділу пам’ятку «Відділ виховної та психолого-педагогічної роботи – на допомогу викладачам».