Зворотній зв’язок у наданні освітніх послуг: працівники відділу виховної та психолого-педагогічної роботи допомагають підрозділам в організації обстежень

5, 6, 8, 12, 19 та 21 листопада завідувач відділу виховної та психолого-педагогічної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Лілія Романкова  та керівник навчально-методичного семінару для кураторів 1-3-х курсів, кандидат психологічних наук, доцент, методист вищої категорії Зоя Юрченко, за ініціативою ректорату, та на запит структурних підрозділів й у взаємодії із навчально-методичним відділом провели наради-консультації із представниками деканатів, кафедр, навчально-методичних комісій, гарантами програм усіх структурних підрозділів університету.

Зокрема, Лілія Романкова презентувала перед присутніми батарею анкет, розроблених відділом, для опитування студентів за такими темами: «Проектування освітніх програм», «Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти, вибір навчальних дисциплін», «Практична підготовка здобувача вищої освіти», «Обсяг освітньої програми у структурі загального навантаження здобувачів вищої освіти», «Навчання та викладання за освітньою програмою», «Інформування учасників освітнього процесу», «Інтернаціоналізація діяльності закладу вищої освіти», «Форми контрольних заходів», «Академічна доброчесність студента», «Про залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків», «Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів вищої освіти», «Вирішення конфліктних ситуацій», «Вивчення наукових інтересів аспірантів».

Лілія Романкова та Зоя  Юрченко також зробили роз’яснення та надали рекомендації щодо організації, проведення, аналітичного узагальнення у форматі зворотнього зв’язку та використання результатів досліджень студентів, стейкхолдерів, упорядників програм, магістрантів для оптимізації навчально-виховного процесу.

Доповідачі акцентували увагу присутніх на необхідності варіабельного, творчого підходу у формуванні змістового наповнення анкет, врахування специфіки фахової підготовки, репрезентативності вибірки оптантів для забезпечення валідності та об’єктивності результатів обстежень.

«Як свідчить досвід  діагностичної практики відділу із моніторингу виховної роботи в університеті, – зауважила  Лілія Романкова, – важливо дотримуватись діючих нормативів, етичних вимог підготовки і проведення процедури обстеження, аналітичного принципу та системності у використанні методичного підходу зворотного зв’язку.

Присутні отримали фахову консультацію з документального оформлення обстежень за алгоритмом від підготовчого етапу проведення дослідження – до впорядкування й використання особових справ та списання бланків анкет.

У завершальній частині циклу ділових зустрічей Лілія Романкова та Зоя Юрченко відповіли на численні запитання присутніх заступників деканів, голів науково-методичних комісій, завідувачів кафедр, викладачів університету.