ЧЕРВЕНЬ 2018 р.

Протягом місяця – підготовка та формування комплексного загальноуніверситетського плану виховної та психолого-педагогічної роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Протягом місяця – підготовка змістової частини виховних заходів у рамках проходження виробничих практик студентами старших курсів.

Протягом місяця – підготовка тестового матеріалу на предмет вивчення ціннісних орієнтацій студентів 1-х курсів, професійної спрямованості студентів 1-х курсів, адаптивних можливостей студентів 2-х курсів до умов вищої школи, мотивації до навчальної діяльності студентів 2-3 курсів, професійної ідентифікації студентів 4-5 курсів, морально-етичних цінностей студентів 2-4 курсів.

Протягом місяця – розробка опитувальників на предмет вивчення думки слухачів школи кураторів щодо проблем організації виховної роботи у ВНЗ, думки викладачів щодо перспектив розвитку структурних підрозділів, «День абітурієнта».

13-17.06.2018 р. – відділ виховної та психолого-педагогічної роботи спільно зі студентами університету відвідали фестиваль Порто Франко.