Постанови

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. №410 «Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року» завантажити

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08 2010 р. №1728 «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року» завантажити

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08. 2007 р. №1016 «Про затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки» завантажити

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. №940 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року» завантажити

5. Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки завантажити

6. Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року завантажити

7. Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року завантажити

8. Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 роки завантажити

9. Про затвердження Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки завантажити

10. Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки завантажити

11. Про затвердження Державної програми підтримки сім’ї на період до 2010 року завантажити

12. Про затвердження Державної програми “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року завантажити

13. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки завантажити