Напрями роботи відділу

З метою психологічного забезпечення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та у відповідності до Закону України від 11.06.2008 р. №1060 — 7 «Про освіту» ( ст.21;22); Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту»; Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11. 1993р. №896 про Державну національну програму «Освіта» (Україна ХХІ); Наказу Міністерства освіти і науки України № 1248 від 30.12.2009 р. «Про покращення соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації» змінено напрямки діяльності:

– організація методичного забезпечення виховного та психолого-педагогічного процесу (методичне забезпечення системи психолого-педагогічних досліджень; інноваційних методів і технологій корекційної та профілактичної роботи; методичне забезпечення просвітницької діяльності; методичного та інформаційного забезпечення роботи кураторів);

– системний психологічний супровід навчально-виховного процесу (діагностика навчально-виховного процесуорганізація та проведення корекційної роботи зі студентами; організація та проведення профілактичної роботи зі студентами; організація і проведення психолого-педагогічної просвітницької роботи зі студентами; організація і проведення консультативної роботи для кураторів і викладачів з метою постійної підтримки і розв’язання складних професійних ситуацій) ;

– організація виховної роботи зі студентами (моральне, національно-патріотичне, правове, трудове, економічне, екологічне, естетичне та фізичне виховання студентів);

– організація роботи кураторів (організація і проведення нарад із заступниками деканів з виховної роботи структурних підрозділів університету; організація і проведення навчально-методичних семінарів з питань удосконалення роботи кураторів та обміну досвідом роботи в даній сфері; організація і проведення інформаційних занять для кураторів з метою повідомлення результатів психологічної діагностики з проблем навчання та виховання);

– координація роботи студентських організацій (організація та проведення заходів з питань формування навиків соціальної активності, творчої iнiціативи та вiдповiдальностi; спільні заходи з питань покращення взаємодії та взаємодопомоги у розв’язанні освітніх, культурних, правових та інших проблем студентів; координація планування роботи студентських організацій; спільне проведення нарад, конференцій, круглих столів).