Закони

Закон України Про вищу освіту. Завантажити

Закон України «Про внесення змін деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» № 2657-VIII від 18 грудня 2018 року. Завантажити

Закон України від 1 грудня 1998 року № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (зі змінами). Завантажити

Закон України від 12 грудня 1991 року №1972-XIІ «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення». Завантажити

Кримінальний кодекс України (вступив у силу 1 вересня 2001 р.). Завантажити

Сімейний кодекс України (вступив у силу 1 січня 2004 р.).  Завантажити

Закон України від 4 лютого 1994 року №3929-XIІ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (ст..2, 17). Завантажити

Закон України від 22 вересня 2005 року №2899-ІV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення». Завантажити

Закон України від 8 лютого 2007 року №648-V «Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роки». Завантажити

Указ президента України від 11 вересня 2006 року №742/2006 «Про концепцію подолання корупції в Україні «На шляху доброчесності». Завантажити

Конституція України. Завантажити

Закон України Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Завантажити

Закон України Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки. Завантажити

Кодекс законів про працю України. Завантажити

Закон України Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року. Завантажити

Закон України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. Завантажити

Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти. Завантажити

Закон України Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року. Завантажити

Закон України Про оздоровлення та відпочинок дітей. Завантажити

Закон України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Завантажити

Закон України Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ. Завантажити

Закон України Про попередження насильства в сім’ї. Завантажити

Закон України Про боротьбу з корупцією. Завантажити

Закон України Про охорону дитинства. Завантажити

Закон України Про освіту. Завантажити

Закон України Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю. Завантажити

Закон України Про захист суспільної моралі. Завантажити

Закон України Про національні меншини в Україні. Завантажити

Закон України Про увічнення перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні 1939—1945 років Завантажити

Закон України Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Завантажити

КОНЦЕПЦІЯ розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-%D1%80#Text