НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ СЕМІНАР «КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ»

Відповідно до розпорядження ректора університету № 46-р від 11.09.2017 р. «Про проведення навчальних семінарів зі студентами перших курсів» відділ виховної та психолого-педагогічної роботи разом зі студентами-практикантами 4-го курсу напряму підготовки «Психологія» (денної форми навчання) філософського факультету днями розпочали проведення навчально-виховних семінарів на тему: «Корпоративна культура у вищому навчальному закладі».

Під час проведення заходів зі вступним словом виступила завідувач відділу виховної та психолого-педагогічної роботи університету, кандидат психологічних наук, доцент Лілія Романкова. Вона підкреслила, що важливою складовою процесу професійно-особистісного становлення майбутнього фахівця є освітнє середовище навчального закладу, в якому студент виступає суб’єктом власного професійного розвитку, де відбувається усвідомлення та прийняття змісту і технологій майбутньої професійної діяльності, вибудовування індивідуально-творчого професійного стилю. Одним із таких формуючих факторів, зазначила Лілія Романкова, є норми та правила, культура взаємовідносин суб’єктів навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.

У ході зустрічей зі студентами провідний фахівець відділу виховної та психолого-педагогічної роботи університету Ірина Блашків підкреслила, що «корпоративна культура університету – це система унікальних ідентифікуючих ознак, в основу яких покладено цінності, які визначають філософію його діяльності, ідею та місію, формують традиції і норми, стилі і способи службових та міжособистісних взаємовідносин, поведінку студентів і співробітників, що відображає рівень досконалості, добропорядності та привабливості університетського бренду в сучасному соціокультурному та науково-освітньому просторі».

У рамках програми семінару студенти-практиканти 4-го курсу напряму підготовки «Психологія» філософського факультету звернули увагу на рейтинг університету серед українських вишів (Юлія Стойко); розповіли про відомих людей та професорсько-викладацький склад структурних підрозділів університету (Оксана Марчак); про діяльність органів студентських організацій, які діють у нашому університеті та корпоративну культуру одягу (Ірина Шиманська), а також ознайомили першокурсників з університетськими традиціями та святами (Оксана Німа).

Під час проведення навчально-виховного семінару організатори заходу продемонстрували студентам-першокурсникам презентації про діяльність кожного із факультетів/інститутів.